click me

Deltag i debatten

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Kommuneplan
FORSLAG
Deltag i debatten!

Forside / Arealtildelinger / Andre myndigheders tilladelse

Andre myndigheders tilladelse

§ 24 Andre myndigheders tilladelser

24.1 En arealtildeling vedrører alene de arealretslige forhold. Godkendelse fra andre myndigheder, herunder byggetilladelse, sprængningstilladelse og mil-jøgodkendelse, skal søges separat.

24.2 Kommunalbestyrelsen kan oplyse i en arealtildeling om, at der i forbindelse med et byggeri, anlæg o.a. skal indhentes de fornødne tilladelser, herunder byggetilladelse, opgravningstilladelse, og tilslutningstilladelser til hovedklo-aknet, samt el- vand- og telenet.

24.3 Kommunalbestyrelsen kan oplyse i en arealtildeling om at der hos Selvstyret må forventes at skulle indhentes miljøgodkendelse og tilladelse fra veteri-nærmyndighederne til planlagte aktiviteter.

24.4 Det er arealtildelingsindehaverens eget ansvar at indhente relevante tilladelser, godkendelser o. lign. og fremsende disse til arealmyndigheden.

Sidst redigeret 8-2-2018

Kontakt

Kommune Qeqertalik
Niels Egedes Plads 1
Postboks 220
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00 
plan@qeqertalik.gl

GER-nr: 37488895