click me

Deltag i debatten

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Kommuneplan
FORSLAG
Deltag i debatten!

Forside / Arealtildelinger / Hvem tildeler arealtildeling?

Hvem tildeler arealtildeling?

§ 3 Arealkompetence

3.1 Kommunalbestyrelsen har al arealkompetence inden for alle byer, bygder og det åbne land i kommunen. Ved arealtildeling tildeles brugsret til en bestemt anvendelse af et nærmere afgrænset areal.

I forbindelse med arealer i det åbne land gælder særlige vilkår for høringer, som fremgår af de særlige bestemmelser.

3.2 Dog kan Naalakkersuisut give tilladelse til arealanvendelse i medfør af anlægslove og landsplandirektiver, jf. Planlovens § 38 stk. 4. Endvidere kan Naalakkersuisut give arealtildelinger til aktiviteter i medfør af Råstofloven, jf. § 87 stk. 2.

Sidst redigeret 8-2-2018

Kontakt

Kommune Qeqertalik
Niels Egedes Plads 1
Postboks 220
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00 
plan@qeqertalik.gl

GER-nr: 37488895