click me

Deltag i debatten

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Kommuneplan
FORSLAG
Deltag i debatten!
FORSLAG
Deltag i debatten!

Forside / By- og bygdeplaner / Delområdeplaner / Forslag / 0003-M18

0003-M18  Hundeøer ved Qasigiannguit

Lokation - by/bygd
Nunaannaq (Det aabne land)

Formål
Dyrehold og jordbrug

Anvendelse specifik
Hundeøer

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til hundeø.
I området må der kun opføres mindre bebyggelse til oplag, der relaterer sig til pleje/forsyning af hundene.

Eksisterende forhold
Området henligger i naturtilstand

Bebyggelse
Der kan alene opføre mindre bebyggelse i form af skure og lignende i tilknytning til hundehold.

Restrummelighed
Området har et samlet areal på ca. 20 ha
Området har ingen restrummelighed

Trafikbetjening og forsyning
Der kan anlægges anløbsbroer, veje, kørespor eller stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse i disse områder.
Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg, herunder anlæg til el, vand, tele og kloakering til de enkelte områders lokale forsyning.
Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Ingen særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser
Ingen særlige bestemmelser


Sidst redigeret 6-11-2018

Kontakt

Kommune Qeqertalik
Niels Egedes Plads 1
Postboks 220
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00 
plan@qeqertalik.gl

GER-nr: 37488895