click me

Deltag i debatten

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Kommuneplan
FORSLAG
Deltag i debatten!
FORSLAG
Deltag i debatten!

Forside / By- og bygdeplaner / Delområdeplaner / Forslag / 0003-O03

0003-O03  Vildmark

Lokation - by/bygd
Nunaannaq (Det aabne land)

Formål
Friholdte områder

Anvendelse specifik
Vildmark

Anvendelse
Området er udlagt til uberørte naturområder med minimum fem kilometer fra et indgreb

Eksisterende forhold
Området henligger hovedsageligt i naturtilstand
Området har et samlet areal på ca. 193100 km²

Bebyggelse
Området skal friholdes for bebyggelse og anlæg. Der kan dog i begrænset omfang etableres enkelte fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet af disse ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse.

Restrummelighed
Ingen særlige bestemmelser

Trafikbetjening og forsyning
Der kan ikke etableres trafik-og forsyningsanlæg.
Der kan afmærkes vandreruter gennem områderne.

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Ingen særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser
Ingen særlige bestemmelser


Sidst redigeret 6-11-2018

Kontakt

Kommune Qeqertalik
Niels Egedes Plads 1
Postboks 220
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00 
plan@qeqertalik.gl

GER-nr: 37488895