click me

Deltag i debatten

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Kommuneplan
FORSLAG
Deltag i debatten!
FORSLAG
Deltag i debatten!

Forside / By- og bygdeplaner / Delområdeplaner / Forslag / 1000-C06

1000-C06  Kollegium ved Niels Egedesvej

Lokation - by/bygd
Aasiaat

Formål
Centerområder

Anvendelse specifik
Fælles formål

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 2 ha

Bebyggelse
Der må ikke opføres ny bebyggelse i området

Restrummelighed
Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed

Trafikbetjening og forsyning
Området vejbetjenes fra Niels Egedesvej

Fredede og bevaringsværdige træk
B-146 og B-156 er fredet. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden tilladelse fra Grønlands National Museum.
B-145 er bevaringsværdigt. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse.
Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område)

Klausulerede zoner
Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.
Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen.
Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 56,0 meter.

Særlige bestemmelser
Den offentlige gangsti mellem Niels Egedesvej og Tipitooq Qaava skal bevares


Sidst redigeret 6-11-2018

Kontakt

Kommune Qeqertalik
Niels Egedes Plads 1
Postboks 220
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00 
plan@qeqertalik.gl

GER-nr: 37488895