click me

Deltag i debatten

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Kommuneplan
FORSLAG
Deltag i debatten!
FORSLAG
Deltag i debatten!

Forside / By- og bygdeplaner / Delområdeplaner / Forslag / 1000-C10

1000-C10  Imersuarmut/Atuarfittaamut

Lokation - by/bygd
Aasiaat

Formål
Centerområder

Anvendelse specifik
Fælles formål

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole og kollegie

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 2 ha

Bebyggelse
Ny bebyggelse kan opførse i op til 3 etager

Restrummelighed
Området har en restrummelighed på 500 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed 

Trafikbetjening og forsyning
Området vejbetjenes fra Imersuarmut og Atuarfittaamut

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.
Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 56,0 meter.

Særlige bestemmelser
Der kan udlægges arealer til anlæg af boldbaner og legeplads m.v. for skolen på ubebyggede arealer


Sidst redigeret 6-11-2018

Kontakt

Kommune Qeqertalik
Niels Egedes Plads 1
Postboks 220
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00 
plan@qeqertalik.gl

GER-nr: 37488895