click me

Deltag i debatten

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Kommuneplan
FORSLAG
Deltag i debatten!
FORSLAG
Deltag i debatten!

Forside / By- og bygdeplaner / Delområdeplaner / Forslag / 1000-E10

1000-E10  Område til hangarer

Lokation - by/bygd
Aasiaat

Formål
Tekniske anlæg og infrastruktur

Anvendelse specifik
Infrastrukturanlæg

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af hangarer, standpladser og rullevej for helikoptere, samt til værksteds-, lager- og administrationsfunktioner.
Inden for delområdeplanens område kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer.
Bygninger må ikke anvendes til beboelse.

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 10,6 ha.

Bebyggelse
Ny bebyggelse må højst opføres i 2 etager og ikke gives en større højde end 8,0 meter til kip.

Restrummelighed
Området har en restrummelighed på 5.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed

Trafikbetjening og forsyning
Området skal vejbetjenes fra Mittarfittaamut.

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Den nordlige del af området er omfattet af sikkerhedszonen for lufthavnen. Al bygge- og anlægsaktivitet skal godkendes af Mittarfeqarfiit.
Området er beliggende inden for det hindringsfri plan (ind- og udflyvningszonen) ved lufthavnen.
Området er beliggende under horisontalfladen for lufthavnen, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 og veje ikke må etableres over kote 56,0.
Der er fastlagt en klausuleret zone omkring lufthavnens indflyvningslys, bygninger, køretøjer på veje mv. ikke må gennemskære lysplanet.

Særlige bestemmelser
Etablering af bygninger og anlæg kan ikke ske uden godkendelse fra Mittarfeqarfiit.


Sidst redigeret 6-11-2018

Kontakt

Kommune Qeqertalik
Niels Egedes Plads 1
Postboks 220
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00 
plan@qeqertalik.gl

GER-nr: 37488895