1100-B05  Entreprenørpladser

Lokation - by/bygd
Qasigiannguit

Formål
Erhvervs- og havneområder

Anvendelse specifik
Erhvervsområder

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha

Bebyggelse
Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,5 m

Restrummelighed
Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed

Trafikbetjening og forsyning
Området vejbetjenes fra Kantinevej og Poul Hansensvej

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Ingen særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser
Der må ikke etableres særligt forurenende virksomhed i området


Sidst redigeret 6-11-2018