click me

Deltag i debatten

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Kommuneplan
FORSLAG
Deltag i debatten!
FORSLAG
Deltag i debatten!

Forside / By- og bygdeplaner / Delområdeplaner / Forslag / 1100-B06

1100-B06  H. Blicher Nielsensvej

Lokation - by/bygd
Qasigiannguit

Formål
Erhvervs- og havneområder

Anvendelse specifik
Erhvervsområder

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt oplag (ikke fyldeplads, losseplads o.l.)

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 4 ha

Bebyggelse
Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m

Restrummelighed
Området har en restrummelighed på 15.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

Trafikbetjening og forsyning
Området vejbetjenes fra H. Blicher Nielsensvej

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Området er beliggende under den hindringsfrie flade for helistoppet (overflyvningsområde og overgangsflade), hvor den maksimale kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra start- og landingsområdet.

Særlige bestemmelser
Der skal i området sikres stiforbindelse til heliporten og fabriksområdet fra Gl. Kirkevej via delområde D9. Ikke udnyttede arealer i området skal henligge som fælles friareal. Der må etableres særligt forurenende virksomhed i enkelte dele af området, idet der fastsættes restriktive grænser for røg-, støv-, støj- og lugtgener


Sidst redigeret 6-11-2018

Kontakt

Kommune Qeqertalik
Niels Egedes Plads 1
Postboks 220
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00 
plan@qeqertalik.gl

GER-nr: 37488895