click me

Deltag i debatten

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Kommuneplan
FORSLAG
Deltag i debatten!
FORSLAG
Deltag i debatten!

Forside / By- og bygdeplaner / Delområdeplaner / Forslag / 1100-C01

1100-C01  Bymidten syd

Lokation - by/bygd
Qasigiannguit

Formål
Centerområder

Anvendelse specifik
Centerområder

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 3 ha

Bebyggelse
Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager

Restrummelighed
Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed

Trafikbetjening og forsyning
Området vejbetjenes fra Ny Kirkevej, Poul Hansensvej, S. M. Saxtorphsvej og Margrethevej

Fredede og bevaringsværdige træk
B-356 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse.
Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne.
Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område)

Klausulerede zoner
Ingen særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser
Ikke udnyttede arealer i området skal henligge som fælles friareal. Der er i området en efterskole med plads til 80 elever


Sidst redigeret 6-11-2018

Kontakt

Kommune Qeqertalik
Niels Egedes Plads 1
Postboks 220
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00 
plan@qeqertalik.gl

GER-nr: 37488895