click me

Deltag i debatten

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Kommuneplan
FORSLAG
Deltag i debatten!
FORSLAG
Deltag i debatten!

Forside / By- og bygdeplaner / Delområdeplaner / Forslag / 1100-E02

1100-E02  Elværket

Lokation - by/bygd
Qasigiannguit

Formål
Tekniske anlæg og infrastruktur

Anvendelse specifik
Tekniske anlæg

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af elværk

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 1 ha

Bebyggelse
Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,5 m, dog med undtagelse af skorstene, der kan opføres højere

Restrummelighed
Ingen særlige bestemmelser

Trafikbetjening og forsyning
Området vejbetjenes fra Margrethevej

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Ingen særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser
Der må etableres særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.
Ved renovation eller udvidelse af elværket, skal der tages specielle støjhensyn til det nærliggende boligområde A1


Sidst redigeret 6-11-2018

Kontakt

Kommune Qeqertalik
Niels Egedes Plads 1
Postboks 220
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00 
plan@qeqertalik.gl

GER-nr: 37488895