click me

Deltag i debatten

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Kommuneplan
FORSLAG
Deltag i debatten!
FORSLAG
Deltag i debatten!

Forside / By- og bygdeplaner / Delområdeplaner / Forslag / 1400-C04

1400-C04  Oqaluffiup Aqquserna

Lokation - by/bygd
Qeqertarsuaq

Formål
Centerområder

Anvendelse specifik
Fælles formål

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 2 ha

Bebyggelse
Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager. Ingen bygninger må dog overkride kirkens højde

Restrummelighed
Området har en restrummelighed på 500 m² afhængig af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

Trafikbetjening og forsyning
Området vejbetjenes fra Pitaaqqap Aqquserna, Aqqalualip Aqquserna, Holten Møllerip Aqquserna og Oqaluffiup Aqquserna

Fredede og bevaringsværdige træk
B-67, B-68 og B-502 er fredet. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden tilladelse fra Grønlands National Museum.
B-70, B-86 og B-287 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse.
Området er udpeget som særligt bevaringsværdigt område (§2-område).

Klausulerede zoner
Ingen særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser
Der må ikke bygges tættere på bygning B-68, B-86 og B-502 end 15 og på B-67 end 25 m med ikke kirkelige formål. Den vestlige sumpede del af området friholdes og udlægges til boldbane og legepladser og evt. en udvidelse af idrætshallen


Sidst redigeret 6-11-2018

Kontakt

Kommune Qeqertalik
Niels Egedes Plads 1
Postboks 220
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00 
plan@qeqertalik.gl

GER-nr: 37488895