click me

Deltag i debatten

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Kommuneplan
FORSLAG
Deltag i debatten!
FORSLAG
Deltag i debatten!

Forside / By- og bygdeplaner / Delområdeplaner / Forslag / 1400-D03

1400-D03  Rekreativt område ved Aqqulaulip Aqquserna

Lokation - by/bygd
Qeqertarsuaq

Formål
Friholdte områder og fritidsanlæg

Anvendelse specifik
Friholdt område

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 8 ha

Bebyggelse
Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse

Restrummelighed
Ingen særlige bestemmelser

Trafikbetjening og forsyning
Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Ingen særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser
Der kan i området etableres boldbaner, legepladser og andre rekreative anlæg, der ikke kræver større terrænreguleringer. På udpegede og afgrænsede arealer kan der tillades hundehold. Der kan etableres stier gennem området med tilslutning til de omgivende områder


Sidst redigeret 6-11-2018

Kontakt

Kommune Qeqertalik
Niels Egedes Plads 1
Postboks 220
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00 
plan@qeqertalik.gl

GER-nr: 37488895