click me

Deltag i debatten

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Kommuneplan
FORSLAG
Deltag i debatten!

Forside / Det åbne land / O: Friholdte områder

O: Friholdte områder


Områder, der friholdes, er enten karakteriseret ved at være helt uden eller næsten uden bebyggelse eller anlæg. Der kan etableres fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke er i et omfang, der ændrer på delområdernes overordnede anvendelse som områder, der friholdes. 

Delområdets overordnede bestemmelser, kan ses neden for.Der kan undtagelsesvist etableres fritidshytter i O-områder, så længe antallet og tætheden af fritidshytter ikke er i et omfang, der ændrer på delområdernes overordnede anvendelse som friholdte områder. I O-områder skal der sikres minimum 1000 meter mellem hver fritidshytte. Der må ligeledes ikke etableres fritidshytter indenfor 1000 meter til K-, L- og N-områder og til by- og bygdeområder.

For de forskellige hyttetyper gælder følgende:

  Adgangsforhold Størrelse Højde         Bygning Areal
Fritidshytte Privat max 20 m2 1 etage max 5,5 m ÷ Byggetilladelse + Arealtildeling
Overlevelses-/
Fangsthytte
Offentlig tilgængelig Ingen bestemmelser 1 etage max 5,5 m ÷ Byggetilladelse + Arealtildeling

 

O-områder er inddelt i:

O1: Udisponerede områder

Udisponerede områder er kendetegnede ved at være uberørte eller næsten uberørte og uden bebyggelse og anlæg. Der er som hovedregel udlagt et delområde som udisponeret område som en 5 km bufferzone om alle indgreb i det åbne land.

O2: Ekstensiv græsning

Områder udlagt til ekstensiv græsning er for græsning af husdyr, såsom får, rensdyr, heste, køer eller lignende, og hvor arealanvendelsen er af en intensitet, der ikke ændrer på delområdernes overordnede karakter som områder, der friholdes.

Der er ikke udlagt områder til ekstensiv græsning (O2) i Kommune Qeqertalik.

O3: Vildmark

Vildmark er uberørte naturområder med minimum fem kilometer fra et indgreb. Et indgreb kan være:

Stier og mindre korridorer opfattes ikke som indgreb.Sidst redigeret 17-1-2018

Kontakt

Kommune Qeqertalik
Niels Egedes Plads 1
Postboks 220
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00 
plan@qeqertalik.gl

GER-nr: 37488895