click me

Deltag i debatten

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Kommuneplan
FORSLAG
Deltag i debatten!

Forside / Vision og hovedstruktur / Målsætninger

Målsætninger

Fra vision til handling

Alle kommunens politikker og indsatser skal sigte mod at realisere visionen og afspejle kommunens fire kerneværdier: Fællesskab, Læring, Mangfoldighed og Gæstfrihed. Det gælder også for kommuneplanen.

Kommuneplanen skal indeholde målsætninger for den fremtidige udvikling og arealanvendelse. For hvert indsatsområde er der således opstillet en række mål, som kan iværksættes gennem den fysiske planlægning. Det er disse mål Kommunalbestyrelsen vil arbejde ud fra i planperioden frem til 2030.

I planstrategien blev der udpeget 10 strategiske indsatsområder, med stor betydning for at sikre en gunstig og hensigtsmæssig udvikling af Kommune Qeqertalik og som udgør grundlaget for prioriteringer og beslutninger i planperioden:

Den nye planstrategi for 2017 fastholder således fokusområderne fra forrige planstrategi, men tilrettes med henblik på:

Mange af indsatsområderne har direkte sammenhæng med den fysiske planlægning, mens andre typisk ligger inden for kommunens andre arbejdsområder. Det er imidlertid vigtigt at huske, at for at løse de opgaver og imødekomme de udfordringer, som Kommune Qeqertalik står overfor, er det nødvendigt at arbejde helhedsorienteret og på tværs af kommunens forskellige forvaltninger og fagområder.

Forvaltning af forhold der reguleres af anden lovgivning

Kommune Qeqertalik udarbejder lovbestemte og formålstjenlige regulativer, vedtægter og bekendtgørelser for flere forskellige emner, der enten ikke indgår i kommuneplanen eller som delvist indgår. I begge tilfælde skal disse emner koordineres med kommuneplanen, især deres fysiske dimension og arealforhold. Ofte omhandler disse emner det der er mellem husene i vores byer og bygder.

I den kommende planperiode forventes det således, at der bl.a. skal udarbejdes:

 

 

Sidst redigeret 4-1-2018

Kontakt

Kommune Qeqertalik
Niels Egedes Plads 1
Postboks 220
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00 
plan@qeqertalik.gl

GER-nr: 37488895