click me

Deltag i debatten

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Kommuneplan
FORSLAG
Deltag i debatten!

Forside / Vision og hovedstruktur / Målsætninger / Infrastruktur

Infrastruktur

En god og effektiv infrastruktur er en forudsætning for, at samfundet kan udvikle sig. Det er vigtigt for borgernes mobilitet og hverdag, ligesom det er en afgørende parameter for både virksomhedernes konkurrenceevne, samt udviklingen af turismeerhvervet i kommunen.

I Kommune Qeqertalik spiller infrastrukturen en særlig vigtig rolle pga. de store afstande og vanskelige klimaforhold. Moderne lufthavne og havneanlæg er af vital betydning ift. forsyning og eksport, samt servicering af de mange turister, der hvert år besøger os, og for turismeerhvervets fortsatte udvikling. Infrastrukturen omfatter også det almindelige vej- og stinet samt den kollektive trafikforsyning – alt det som sikrer god tilgængelighed i hverdagen og som derfor vægtes højt.

Kommunalbestyrelsen er meget bevidst om nødvendigheden af løbende at foretage investeringer i infrastrukturen, men også, at det sker ud fra en rationel og helhedsorienteret betragtning, der er koordineret med selvstyrets investeringer i nationale infrastrukturanlæg. Udviklingen skal således ske i tæt samspil og i takt med den overordnede erhvervsudvikling, samt planlægningen af bostederne og det åbne land. I den forrige planperiode er der udarbejdet sektorplaner for trafik og vejstrukturen i alle kommunens byer og bygder, for at sikre et koordineret beslutningsgrundlag for infrastrukturinvesteringer. Sektorplanerne er med denne kommuneplan indarbejdet i plangrundlaget og koordineret med arealplanlægningen. I de tre byer, som i dag ikke betjenes med fastvingede fly – Kangaatsiaq, Qeqertarsuaq og Qasigiannguit - skal der i den kommende planperiode udføres en lokaliseringsundersøgelse for placering af lufthavne.

Teknisk forsyning ift. el, vand, varme, spildevand og affald er også en vigtig del af den kommunale infrastruktur. I de kommende år vil fokus være rettet mod bæredygtige og mere miljøvenlige løsninger, herunder nye innovative affaldsløsninger som erstatning for de eksisterede, der nogle steder er til direkte fare for borgernes sundhed. Det er også et ønske at fremme vedvarende energiløsninger.

Målsætninger

Sidst redigeret 30-12-2017

Kontakt

Kommune Qeqertalik
Niels Egedes Plads 1
Postboks 220
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00 
plan@qeqertalik.gl

GER-nr: 37488895