click me

Deltag i debatten









Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her





Kommuneplan
FORSLAG
Deltag i debatten!

Forside / Vision og hovedstruktur / Målsætninger / Kulturarv

Kulturarv

Kulturarven fortæller hvem vi er og hvor vi kommer fra, og derfor er kulturarven vigtig for nutid såvel som eftertiden. Inuit er den oprindelige befolkning i de arktiske områder, som i gennem århundreder har tilpasset sig den natur de lever i og af og som samtidig er et af jordens mest skrøbelige økosystemer. Inuitkulturen og den arktiske levevis er særlig sårbar set ift. den aktuelle samfundsudvikling og klimaændringerne, men kulturen lever stadig i grønlændernes litteratur, kunst, musik og madvaner.

I Kommune Qeqertalik er der mange forskellige lokaliteter med hver deres særegne kulturarv - det gælder fredede og bevaringsværdige bygninger og værdifulde kulturmiljøer i bostederne såvel som naturområder i det åbne land. Kulturarven er under konstant påvirkning af menneskelig aktivitet og naturens udvikling, og derfor kræver den løbende opmærksomhed og beskyttelse. Gennem planlægningen kan vi aktivt værne om kulturarven, men samtidig skabe nye oplevelsesmuligheder og værdier, som gavner samfundet og er med til at skabe identitet og fællesskabet. Kommune Qeqertalik prioriterer kulturarven højt og ønsker at skabe en fælles forståelse om at værne om og beskytte vores fælles kulturarv, og sikre disse værdier ikke går tabt.

Kommunalbestyrelsen lægger således stor vægt på at sikre den nordgrønlandske kulturarv – både i bebyggede og ubebyggede områder. Målet er – som en del af den fremtidige indsats - at borgerne mere systematisk inddrages i arbejdet. Borgerne spiller naturligt en central rolle ifm. bygningsmæssige bevaringsværdier, men kan samtidig yde værdifulde bidrag ifm. kortlægningen af kulturarv og historiefortællingen.

Målsætninger

Sidst redigeret 30-12-2017

Kontakt

Kommune Qeqertalik
Niels Egedes Plads 1
Postboks 220
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00 
plan@qeqertalik.gl

GER-nr: 37488895