click me

Deltag i debatten

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Kommuneplan
FORSLAG
Deltag i debatten!

Forside / Vision og hovedstruktur / Målsætninger / Sundhed og forebyggelse

Sundhed og forebyggelse

Borgerne i Kommune Qeqertalik skal være sunde og glade. Det gavner både fællesskabet og samfundet som helhed. Tendensen er desværre, at flere og flere lever et inaktivt liv med usunde kostvaner, hvilket resulterer i overvægt og lignende livsstilssygdomme. Dette påvirker desværre også den enkelte og dennes familie både psykisk og socialt. Den fysiske planlægning giver imidlertid mulighed for at skabe rammer, der fremmer en sund livsstil og fysisk aktivitet.

Kommunalbestyrelsen ønsker derfor at fremme den forebyggende indsats – dels gennem tværfaglig rådgivning og dialog om kostvaner, rygning, misbrug osv. – men også via et skarpt fokus på at forbedre borgernes muligheder for motion og anden fysisk aktivitet i dagligdagen. En aktiv og bred indsats på sundhedsområdet er også et stærkt redskab i forhold til at profilere Kommune Qeqertalik som en attraktiv bosætningskommune.

Målsætninger

Sidst redigeret 30-12-2017

Kontakt

Kommune Qeqertalik
Niels Egedes Plads 1
Postboks 220
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00 
plan@qeqertalik.gl

GER-nr: 37488895