Uddannelse

Uddannelse er et af de vigtigste indsatsområder og nøglen til Grønlands fremtid. Uddannelse og opkvalificering er nødvendig for at borgerne har de rigtige værktøjer, kompetencer og redskaber til at møde nutidens og fremtidens udfordringer. Kommunalbestyrelsen vil arbejde for at uddannelsesniveauet hæves, så langt flere får en kompetencegivende uddannelse og kan bidrage til det økonomiske fællesskab. Efteruddannelse og opkvalificering af den nuværende arbejdsstyrke skal også prioriteres højt – ikke alene for at kunne servicere nye erhverv, men også for at hindre kortvarig og længerevarende ledighed.

Kommune Qeqertalik vil derfor arbejde med nye måder at tænke og udvikle læring og uddannelse på, så de fysiske rammer kan medvirke til at tiltrække, fastholde og inspirere brugerne - børnene, de unge, lærerne og de erhvervsaktive - og dermed lægge fundamentet til et højere uddannelsesniveau.

Målsætninger

Sidst redigeret 9-1-2018