click me

Deltag i debatten

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Kommuneplan
FORSLAG
Deltag i debatten!

Forside / Vision og hovedstruktur / Planredegørelse / Hidtidig planlægning

Hidtidig planlægning

Planstrategi 2017

En planstrategi er et politisk dokument, der skal synliggøre Kommunalbestyrelsens strategi for fremtidens udvikling i kommunen. Planstrategien danner således grundlag for revision af Qaasuitsup Kommuneplan 2014-26, ligesom den danner grundlag for en overordnet strategi for sektorplaner og politikker og et nyt slogan for udviklingen: Vækst gennem mangfoldighed.

Kommunalbestyrelsen lægger med Planstrategi 2017 op til, at der skal foretages en delvis revision af kommuneplanen, og at der i forslag til den nye Kommuneplan 2018 – 30 skal sættes særligt fokus på planlægningen for turisme og erhvervsudvikling. Sideløbende arbejdes der for udvikling af infrastrukturen, hvor der afventes beslutning om realisering af de tre programpakker om infrastruktur og lufthavne.

Planstrategien er beskrevet nærmere under kommuneplanens afsnit "Vision".

Kommuneplan 2014-26 for Qaasuitsup Kommunia

Dette var den første fælles kommuneplan for den nye storkommune, der erstattede de otte kommuneplaner fra de otte gamle kommuner. Otte kommuneplaner, som er lavet på forskellige tidspunkter (i forskellige årtier) og på forskellige måder. Samtidig skulle kommuneplanen også indeholde planer for det åbne land. Et overordnet fokus var derfor, at harmonisere tilgangen og formen for både redegørelse og bestemmelser i den fælles plan.

Efter kommunesammenlægningen var der tilsvarende behov for at fastlægge et ensartet regelsæt for arealsagsbehandlingen. Årsagen til denne prioritering var ønsket om og behovet for en åbenhed, et fælles grundlag og en gennemsigtighed i kommunens samlede arealadministration.

 

Link til planmateriale:

Planstrategi 2017 (Qaasuitsup Kommunia)

Kommuneplan 2014-26 for Qaasuitsup Kommunia 

Planstrategien
De 100 Drømme
Bostedsregistrering

Kommuneplan 1993-2005 for Aasiaat:
del 1 og del 2

Kommuneplan 1998-2010 for Kangaatsiaq:
del 1 og del 2

Kommuneplan 1993-2005 for Qasigiannguit:
del 1, del 2, del 3 og del 4

Kommuneplan 1992-2005 for Qeqertarsuaq:
del 1 og del 2

De Gule Bynotater

Bevaringsværdige bygninger og bydele er beskrevet i de gule bynotater udgivet af Økonomidirektoratet i 1990. 

Aasiaat
Kangaatsiaq
Qasigiannguit
Qeqertarsuaq

Sidst redigeret 18-1-2018

Kontakt

Kommune Qeqertalik
Niels Egedes Plads 1
Postboks 220
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00 
plan@qeqertalik.gl

GER-nr: 37488895