click me

Oqallinnermut peqataagit

Illit illersorneqarnissat peqqutigalugu najukkat

Kommuneplania
SIUNNERSUUT
Oqallinnermut peqataagit!
SIUNNERSUUT
Oqallinnermut peqataagit!

Saqqaa / Illoqarfiit nunaqarfiillu pilersaarutaat / Aalajangersakkat nalinginnaasut

Aalajangersakkat nalinginnaasut

Kommunip pilersaarutaani kommuni tamarmi pineqarpoq: illoqarfiit, nunaqarfiit aamma asi kiisalu sermersuup ilaa kommunip killeqarfiata iluaniittoq.

Aalajangersakkat nalinginnaasut

Kommunip pilersaarutaani aalajangersarneqarput ”aalajangersakkat nalinginnaasut”, kom-munimut tamarmut atuuttut, tassa Kommune Qeqertalik tamarmi sumiiffiit ilaat tamaasa ilanngullugit. Aalajangersakkat naliginnaasut atuupput allaanerusumik aalajangersaanertut pingaarnerusunik aalajangiisoqarsimanngippat sumiiffiit ataasiakkaat pillugit. Aalajangersakkat nalinginnaasut kommunalbestyrelsip nunaminertat atorneqarnerinut pilersaarusiorneranut aqutsineranullu pituttuipput, nunaminertap pilersaarusiorfiginerani allamik aaliangersaasoqarsimanngippat.

Kommunimi nunap immikkoortuinut tamanut aalajangersakkat pingaarnerit aammalu kommunip pilersaarutaani aalajangersakkat annikitsortanik ilanngussiviusut suliassanut sinaakkusersuisuusut aammalu kingorna aalajangersakkanik annikitsukkuutaarnertalinnik pilersaarusiorfiullutik suliaasut, kommunip pilersaarutaata aalajangersaaffigissavai:

Aaliangersakkat tamanut atuuttut kommuni tamakkerlugu illoqarfinni, nunaqarfinni, asimilu nunaminertanut atuuppuut. Aaliangersakkat tamanut atuupput apeqqutaatinnagu sumiiffinni ataasiakkaani nunaminertani pissutsit qanoq ittuunersut. Taamatut aaliangersagaqarnikkut siunertarineqarpoq innuttaasut illoqarfinni tamani, nunaqarfinni, asimilu aaliangersakknik tunngaviusunik assigiiaartunik atugassaqartinnissaat. Aaliangersakkat tamanut atuuttut illoqarfinni tamani, nunaqarfinni, asimilu aaliangersimasunik pilersaarusiornermi nunaminertanillu aqutsinermi najoqqutassanik ataasimoortunik pilersitsipput. Taakkua saniatinut illoqarfinni, nunaqarfinni, asimilu immikkuullarissunik pingaarnernik aaliangersagaqarpoq, sumiiffinni ataasiakkaani pissutsinut pisariaqartitanullu naleqqussarneqarsimasunik, arlalitsigullu allanngutsaaliuinermut, silammut ilummullu assersuuteqannginnissamut il.il., tunngassutilinnik immikkut aaliangersakkanik ilassutitaqartartunik.

Aaliangersakkat nassuiaasersukkat kommuneplanip pingaarnertut siunniussaanik itisilerissutitut atorneqartussapput erseqqissassallugulu, immikkoortut killingisa iluini susoqartussaanersoq. Tassalu imaappoq pissutsit nassuiaasersukkanik aalingersagaliunneqarsinnaanngillat, aaliangersakkanut pingaarnernut akerliusunik. Aaliangersakkat nassuiaasersukkat suliarineqartassapput, illuliassanut imaluunniit sanaartugassanut annertunerusunut nunaminertanik agguaassisoqannginnerani aamma annertunerusunik pingaarutilinnilluunnit isaterisoqalinnginnerani.

Sumiiffiit aalajangersimasunut atorneqartussat

Sumiiffiit ilaannik killeqartitsineq aalajangersarneqartarpoq sumut atugassaanera pingaarneq naapertorlugu. Illoqarfiit aggornerisa ilaat atorneqarnissaminnut immikkoor-tinneqarput A-miit E-mut, asimili sumiiffiit ilaat taaguuserneqarput immikkoortunut K-miit O-mut. Makkununnga atugassanngortinneqarput:

A: Inissiaqarfinnut
B: Inuussutissarsiornernut umiarsualiveqarfinnullu
C: Sumiiffinnut qitiusoqarfinnut
D: Nunaminertat sanaartorfiunngitsut sunngiffimmilu ornittakkat
E: Teknikkimut atortut atortullu attaveqaateqarnermut tunngasut

K: Illuaqqanut, sunngiffimmi illunut il.il. 
L: Immikkut ittumik sukisaarsarfiusinnaasunut
M: Uumasuutinut nunalerinermullu
N: Teknikkimut atortut 
O: Nunaminertat sanaartorfiunngitsut

Sumiiffiit aalajangersimasunut atorneqartussat ataasiakkaat kiisalu sumiiffiit assigiin-ngitsunut atorneqartussat tamarmik nalinginnaasumik aalajangersaavigineqarput.

Sumiiffinnut A-miit E-mut aalajangersakkat nalinginnaasut

Sumiiffiit ilaannik killeqartitsineq aalajangersarneqartarpoq sumut atugassaanera pingaarneq naapertorlugu.

A: Inissiaqarfiit

Inissiaqarfiit tassaapput inissiaqarfiit pioreersut nutaallu. Ilusilersuinermi pingaarnermi nunat inissianut isikkumikkut assigiinngiiaartunut taakkunanilu ataatsimut atuiffiusinnaasunut, soorlu biilinut unittarfinnut, uninngaartarfinnut pinnguartarfinnullu, sanaartorfissiaapput.

Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit 

Inissialiornerni ammasuni pukkitsunilu pineqarput ilaqutariinnut ataatsinut illut aamma ilaqutariinnut marlunnut illut/marloqiusat amerlanerpaamik marlunnik quleriit. Ilaqutariinnut ataatsinut illu tassaavoq inissiaq ataaseq, ilaqutariinnullu marlunnut illu/marloqiusaq marlunnik inissiartaqarpoq.

Inissialiornernut ammasunut pukkitsunullu naatsiiviliorfiusinnaasut, aneerasaartarfiliaa-sinnaasut qulisaanngitsut assigisaallu inissiamut atasut annerpaamik 50 m2 –isut angissusillit akuersissutigineqarsinnaapput.

Inissiamut ataasiakkaamut qanittutut garage-aliorsinnaaneq, carporte-liorsinnaaneq, quili-orsinnaaneq, naatitsiviliorsinnaaneq, illup iluani naatitsiviliorsinnaaneq, qulisamik aneerasaartarfiliorsinnaaneq assigisaannillu, ataatsimoortillugit 30 m2 –isut annertussusilin-nik sananissaq akuerineqarsinnaavoq, nunap ilaanut tamaanga sanaartornermut maleruagassani ungasissusissamik piumasaqaat eqqortinneqarsimappat. Illumut atasumik annerpaamik 50 m²-inik, tassannga 30 m²-it qulisaasinnaasunik, aneerasaarfiliortoqarsinnaavoq.

Nunamut, illunut aqqusinernullu killigititamut sanilit avammut eqqaamiunullu isikkivii ungasissusai periarfissaqarpata naatitsiviliornermut, aneerasaartarfiliornermut, biilit uninngasarfiliornermut quiliornermut il.il. nunaminertamik atuinissamut akuersissutit nalunaarutigineqartassapput.

Inissialiornerit akulikitsut pukkitsullu 

Inissiat imminnut qanittut-pukitsut ima paasineqassapput: uiguleriiaat, imminnut atuumasut aamma illut uigulukuttut imminnut attuumasut quleriinnik pingasunik portunerpaaffillit, taakkua ima paasineqassapput: quleriit marluk tamakiisumik atorneqartut aamma qaliaq atorneqartoq ataaseq.

Inissialiornernut akulikitsunut pukkitsunullu naatsiiviliorfiusinnaasut, aneerasaartarfiliaa-sinnaasut qulisaanngitsut assigisaallu inissiamut atasut annerpaamik 25 m2 –isut angissusillit akuersissutigineqarsinnaapput.

Inissialiornernut akulikitsunut pukkitsunullu atasumik garage-aliorsinnaaneq, carport-ilior-sinnaaneq, quiliorsinnaaneq, naatitsiviliorsinnaaneq, illup iluani naatitsiviliorsinnaaneq, qulisamik aneerasaartarfiliorsinnaaneq assigisaannillu, 20 m2 –isut angissusilinnik sananissaq akuerineqarsinnaavoq, nunap ilaanut tamaanga sanaartornermut maleruagassani ungasissusissamik piumasaqaat aammalu sumiiffiup ilaanut aalajangersimasumut pilersaarummi sumiiffimmut tamaanga aalajangersakkat eqqortinneqarsimappata.

Nunamut, illunut aqqusinernullu killigititamut sanilit avammut eqqaamiunullu isikkivii ungasissusai periarfissaqarpata naatitsiviliornermut, aneerasaartarfiliornermut, biilit uninngasarfiliornermut quiliornermut il.il. nunaminertamik atuinissamut akuersissutit nalunaarutigineqartassapput.

Quleriinnik initalinnik inissialiorneq 

Quleriinnik initalinnik inissialiornerit tassaapput illorsuarnik, quleriiaanik, blok-inik sanaartorneq kiisalu pingasunik quleriilinnik portunernilluunniit punkthuse -liorneq.

Akuleriinnik inissiaqarfik 

Akuleriinnik inissiaqarfiit tassaapput nunap ilaa ammasunik-pukkitsunik, akulikitsunik pukkitsunik aammalu quleriinnik initalinnik sanaartorfik.

Naatsiiviit 

Sumiiffiup atorneqarnerata sinneranut periarfissaqartutut akornutissaqanngitsutullu kommunalbestyrelsip nalilerpagu, sumiiffiullu ilaani initussuseq attanneqarsinnaappat, naatsiiviliorfiusinnaasunut akuersisoqarsinnaavoq.

Pinnguartarfiit 

Inissialiornermi meeqqat pinnguartarfissaannut nunaminertanik immikkoortitsisoqassaaq. Nunaminertamik akuersissuteqarnermi piumasaqaataasinnaavoq inissiat atulinnginneranni pinnguartarfiliortoqarsimanissaa.

Inissiaqarfinni nunaminertat sanaartorfiunngitsut  

Nunaminertat sanaartorfiunngitsut siunertanut allanut atugassiaanngitsut, sanaartorfiu-sussaanngitsutut ataatsimoorussamik atugassatut aaqqissuunneqarsinnaapput.

Nunaminertanik sanaartorfiunngitsunik atuinermut Kommune Qeqertalik umiatsialivi-usinnaasu kiisalu qitsuuteqarnermut qimmeqarnermullu malittarisassiat ileqqoreqqusallu qaqugukkulluunniit atuuttut atuupput. Containerinik inissiinissamut aalajangersakkat nunaminertamik akuersissuteqarnermi aaqqiivigineqassapput.

Inissiaqarfinni pisut allat 

Sumiiffinni inissiaqarfiusussani najugaqarfinni ingerlanneqarsinnaasunik suliffeqarfinnik ingerlatsisoqarsinnaanera kommunalbestyrelsip akuerisinnaavaa, piumasaqaatit tulliuttut naammassineqarsimagaangata:

Nunaminertanut pilersaarutit aamma kommuneplaninut ilassutit pisoqqat qanorluunniit aaliangersagartaqaraluarpata, pissutsit qulaatungaani allassimasut aallaavigalugit, nunaminertani inissiaqarfiusuni inuussutissarsiutinik pilersitsisoqarsinnaavoq.

Inissiaqarfinnut ilanngunneqarsinnaapput nunaminertat sanaartorfiunngitsut, inissiani najugallit katersuuttarfii, illut ataatsimoorfissat, meeqqanik paaqqinnittarfiit, pisiniarfik qanittumiittoq aamma sumiiffimmi teknikkikkut pilersuissutaasussanut atortulersuutit.

Inissiaqarfinni inissiamut ataasiakkaamut tikiussinnaanissap naleqquttuunissaa qulakkeer-neqarsimassaaq, ilaatigut imermik pajunneqartarneq eqqaaviillu imaartarnissaat eqqarsaati-galugit.

B: Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu

Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut aammalu sumiiffiit inuussutissarsiornermut umiarsualivittullu atorneqartut immikkoortinneqassapput. Sumiiffinnut B-tut taaneqartartunut marluusunut assigiissutaavoq, aqqusinermut pingaarnermut toqqaannartumik appakaassinnaanermik pisariaqartitsineq.

Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut 

Sumiiffiit inuussutissarsiornermik siunertaqarfiusut atorneqarsinnaapput allaffinnut, entreprenørit suliffeqarfiutaannut, toqqorsivinnut pakhusinullu, assassorluni sulianut, sullisinnut, sanaartornernut, assartornernut, suliffissuarnut, inissititerinernik ingerlatsivinnut, niuertunik pilersuinernut teknikkimullu atortunut.

Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu 

Sumiiffiit inuussutissarsiornermut aamma/imaluunniit umiarsualiveqarfittut atortussatut siunertaqartut allaffinnut, entreprenørit suliffeqarfiutaannut, toqqorsivinnut pakhusinullu, assassorluni sulianut, sullisinnut, sanaartornernut, assartornernut, suliffissuarnut, inissititerinernik ingerlatsivinnut, niuertunik pilersuinernut, talittaarfinnut og pieranlæg –inut, amutsivinnut, terminalini sulianut teknikkimullu atortunut atorneqarsinnaapput.

Putsup, nipip, pujoralaap tipiullu ajoqutaasinnaanerisa killilersornissaanut iliuuseqartoqarsimassaaq.

Sumiiffinni B-ni suliffeqarfiit sumi inissisimanissamut immikkut ittumik piumasaqaatitalinnut pilersinneqarsinnaapput, soorlu suliffeqarfiit mingutsitsisuusut (suliffeqarfiit immikkoortup 5-ip ataani inissisimasut). Pisuni tamani avatangiisimut sunniuteqarsinnaasunik pinaveersimatitsisunik iliuuseqartoqarsimassaaq, soorlu imeq igitassaq, uuliamik, akuutissamik aammalu saviminissamik igitassamik toqqorsinerit eqqarsaatigalugit.

Tamatuma saniatigut containerinik, atortunik aamma atortussanik il.il. inissititeriviliorto-qarsinnaavoq assigisaanillu, kisiannili inituunut, eqqaavittut allatullu atorneqassanatik.

C: Sumiiffiit qitiusoqarfiit sumiiffiillu ataatsimoorfissatut siunertaqarfiusut

Sumiiffiit qitiusoqarfiit 

Sumiiffinni qitiusoqarfinni illoqarfinni suliaqarfiit ilanngunneqarsinnaapput, soorlu pisiniarfiit, aningaasarsiutigalugit suliaqarfiit (nittarsaassinernut suliffeqarfiit, suliffeqarfiit IT-mik ingerlatsiviusut, inatsisilerituut, illussanik titartaasartut, ingeniørit, illunik tuniniaasartut, kukkunersiuisut assigisaallu), nakorsiartarfiit (kigutilerisut, isikkanik suliaqartartut, tarnip pissusiinik ilisimasallit assigisaallu), sullissinerit, pisortat allaffii, inissiat, hotelit, neriniartarfiit, biilit unittarfii aamma teknikkimut atortut pisariaqartinneqartut assigisaallu. Avatangii-simut ajoqutaanngitsut inuussutissarsiornermik ingerlatsinerit aammattaaq ilanngunneqarsinnaapput, soorlu sulliveqarfiit assassornermillu ingerlatsiviit, toqqorsiviit, assartuinermik ingerlatsinerit assigisaallu.

Nunaminertat sanaartorfiunngitsut siunertanut allanut atugassiaanngitsut, sanaartorfiusus-saanngitsutut ataatsimoorussamik atugassatut aaqqissuunneqarsinnaapput ilusilerneqarsimassallutillu sumiiffiup inissisimaneranut atorneqarneranullu tulluartumik.

Ataatsimoorfissatut siunertallit 

Ataatsimoorfissatut siunertallit tassaapput atuarfiit/atuartitsiviit, meeqqanut, inuusuttuaqqanut utoqqarnullu sullissiviit, oqaluffiit, pisortat allaffeqarfii, inissiat, piorsarsimassutsimut atorneqartussat, sunngiffimmi aammalu sukisaarsarfissatut siunertaqarfiusut, biilit unittarfii teknikkimullu atortut pisariaqartinneqartut assigisaallu.

Nunaminertat sanaartorfiunngitsut siunertanut allanut atugassiaanngitsut, sanaartorfiusus-saanngitsutut ataatsimoorussamik atugassatut aaqqissuunneqarsinnaapput ilusilerneqarsimassallutillu sumiiffiup inissisimaneranut atorneqarneranullu tulluartumik.

D: Nunaminertat sanaartorfiunngitsut, qasuersaarnissamik siunertaqarfiusut aamma sunngiffimmi ornittakkat

Nunaminertat sanaartorfiunngitsut

Nunaminertat sanaartorfiunngitsut tassaapput nunaminertat sanaartorfissatut atorneqar-tussaanngitsut sukisaarsarnissamillu siunertaqartunut atorneqartussat – soorlu nuna illoqarfimmut qanittoq, nunaminertaq tamanit atorneqarsinnaasoq, qorsooqqinneqarfik/naatsiivi-liarsuaq, qimmiliviit assigisaallu.

Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut

Sunngiffimmi ornittakkanut atorneqartut makkununnga atorneqassapput, timersortarfiit, sisorartarfiit, umiatsianut nuannaariutinut talittarfiit, seqquusartarfiit, tupertarfiit, katersugaasiveqarfiit saqqummersitsiviillu, iliveqarfiit assigisaallu.

Sumiiffiit sanaartorfiunngitsut aamma sunngiffimmi ornittakkanut atorneqartussat allanik sanaartorfiussanngillat, taamaallaat sumiiffiup tamatuma atorneqarnissaanut ingerlanneqarnissaanullu pisariaqartunut. Tamanna akornutaassanngilaq pingaarnertut ataatsimut ilusiligaanermi aalajangersagaasut aqquserngit, aqqusineeqqat, ledninginut atortut teknikkimullu atortut ikkussuussat, soorlu attaveqatigiinnermut, sumiissusersiornermut, teknikki atorlugu nakkutilliiveqarfinnut ledningeqarfinnullu atortut, kiisalu atortoqarfiit minnerusut sumiiffiup aalisarnermut piniarnermullu atorneqarnissaannut kiisalu sukisaarsarnissamik siunertaqartut, piviusunngortinneqarnissaannut.

Nunaminertani D-ni aammattaaq hotel-iliornissaq illuaqqanillu illoqarfeeraliornissaq pilersaarusiorneqarsinnaavoq, takomariaqarneq eqqarsaatigalugu qasuersaarfissaqartitsinermut, aqquserniornermullu atatillugu.

Nunap tamatuma isikkua sukisaarsarfiusinnaanerallu allanngutsaaliugaassapput.

E: Teknikkimut atortut atortullu attaveqarnermut tunngasut

Sumiiffiit teknikkimut attaveqarnermullu atortoqarfiit amerlanertigut tassaasarput avata-ngiisinik illersuinermut inatsimmi imm. 5-imi pineqartut imaluunniit tassaasarlutik suliaqarfiit nunap tamatuma eqqaanut isumannaallisaanikkut ajoqusiiffiusinnaasut. Pisuni tamani avatangiisimut sunniuteqarsinnaasunik pinaveersimatitsisunik iliuuseqarfiginnittoqarsimassaaq, soorlu imeq igitassaq, uulia, akuutissaq aammalu saviminissaq igitassaq eqqarsaatigalugit.

Teknikkimut atortut 

Sumiiffiit pineqarput teknikkimut atortut annerit, soorlu imeqarfiit, eqqaavissuit, anar-tarfinnik eqqaaveqarfiit, uuliamut tankeqarfiit, attaveqaateqarfiit, qaartiterutinut toqqorsiviit, ujaqqeriviit, ikuallaaviit assigisaallu.

Pilersuiveqarfinnut atatillugu (imeqarfiit, eqqaavissuit, anartarfilerineq il.il.) minnerusunik sanaartortoqarsinnaavoq sulisut oqquisimaarfigisinnaasaannik 20 m2 tikillugu angissusilinnik qaliaallu annerpaamik 6 meterinik portussusilinnik, sanaartornermi malittarisassani ungasissutsinut, aamma nunaminertap pineqartup pilersaarutitaani aaliangersakkat, malinneqarpata. 

Immikkoortortani, teknikkikkut siunertanut atugassanngortitani soorlu eqqaavilerinermut assigisaannullu, nunaminertat sanaartukkallu ilusilerneqassapput immikkoortiterinermut atueqqiinermut, ikuallaaviliornermut aamma ingerlatanut illulianullu tamakkununnga attuumassuteqartunut.

Immikkoortortani, teknikkikkut siunertanut atugassanngortitani soorlu anartarfilerinermut atugassangortitani, nunaminertat sanaartukkallu imermut eqqakkamut, eqqiaanermut avammullu kuutsitsinermut atornertut, kiisalu ingerlatanut illulianullu tamakkununnga attuumassuteqartunut.

Tamanna timitalerneqassaaq immikkoortunut pilersaarutit atuuttut, maleruaqqusat assigisaallu, kiisalu aaliangersakkat immikkoortortamut pineqartumut tunngasut aamma malittarisassat (nunaminertanik agguaassinermut, sanaartornermi malittarisassat inatsisillu allat attuumassuteqartut) naapertorlugit.

Naalakkersuisut, Aatsitassaqarnermut inatsimmi §§ 46 aamma 47 naapertorlugit, akuersissutigisinnaavaat, sumiiffimmi aqquserniornermi sanaartornermiluunnit atugassanik, ujarattarneq, ujaqqanik piiaaneq, ujaraarartarneq assigisaannilluunnit katersuineq. Naalakkersuisut atuinermi atugassarititaasunik aaliangersaasinnaapput. Kommunalbestyrelsi nunaminertanik agguaassisinnaavoq Malittarisassat naapertorlugit.

Attaveqarnernut atortut 

Sumiiffiit pineqarput attaveqarnernut atortoqarfiit annertuut, soorlu mittarfiit, heliportit, umiarsualivinni atortut ikkusimasut, aqqusinniat annertunerit, sullorsualiat, majuartaatit nivingasut assigisaalu.

Sumiiffinnut assigiinngiiaartunut atugassianut malittarisassat nalinginnaasut

Killeqarfiit piumasaqaateqarfiusut 

Killeqarfiit piumasaqaateqarfiusut oqartussanit susassaqartunit aalajangersaavigineqassap-put, teknikkimut atortut illersorneqarnissaat pillugu imerluunniit imissaq illersorniarlugu.

Sumiiffiit imermik katersuiviusut, attaveqaatinut napparussuit, qaartiterutaasiviit, tankeqarfiit, umiarsualiviit, timmisartoqarfiit, heliportit il.il. eqqaannut iseqqusaannginnermik killeqarfiliinerit isumannaallisaanerluunniit pissutigalugu killeqarfiliinerit pillugit aalajangersakkat ataqqineqartussaapput. Nunap ilai killeqarfinnut pineqartunut tunngasut sanaartorfigineqaqqusaanngillat siunertanulluunniit allanut atoqqusaanatik, aatsaalli taamaaliortoqarsinnaalluni oqartussaasumit akisussaasumit immikkut akuersissummik pissarsisoqarsimagaa-ngat. Ingerlatsinermut atortut pisariaqartinneqartut tassani pineqanngillat.

Nunap ilai killeqarfinnut pineqartunut tunngasut taamaallaat sanaartorfigineqarsinnaapput siunertanulluunniit allanut atorneqarsinnaallutik, oqartussaasumit akisussaasumit akuersis-summik pissarsisoqarsimagaangat.

Nunap ilai tamarmik immikkut killissalersorneqarnerat pilersaarutit ilusiligaanerini pingaarnermi aamma sumiiffiup ilaanut pineqartumut aalajangersakkani pingaarnerni takuneqarsinnaapput.

Nunaminertanut killilersuutitalinnut paasissutissat annertunerusut Asiaq-mut saaffiginnilluni pissarsiarineqarsinnaapput, qulequttallu aalinagersimasut uni takuneqarsinnaapput www.nunagis.gl.

Atorneqarnera

Sumiiffiit ilaat tamarmik immikkut pingaarnertut atorneqarnissaminnut aalajangersaavigi-neqassapput. Siunissami nunaminertamik atuineq pilersaarutip ilusiligaanerani aalajanger-sakkat malillugit pissaaq, sumiiffiillu ilaasa immikkuutitaarlutik atorneqarnerinut, allanut atornissaat naak akuersissutigineqaraluarpalluunniit, siunertamut pingaarnermut atorneqar-nissaasa aalajangiusimaneqarnissaa atuuppoq.

Kommunalbestyrelsip nunaminertamik akuersissuteqarnerminut atasumik piumasaqaatit ersarinnerusut aalajangersarsinnaavai aammalu nunaminertat atorneqalernissaannut atornissaannullu piumasaqaateqarsinnaallutik.

Nunaminertap atorneqarneranik allanngortitsisoqarniaruni, nunaminertamik atuinissamut nutaamik qinnuteqartoqassaaq.

Nunaminertat sanaartorfiunngitsut

Illoqarfinni nunaqarfinnilu nunaminertat illuliornernut atortunulluunniit atorneqartussaan-ngitsut, aammalu siunertanut allanut nunaminertamik tunineqarnermut ilaanngitsut, nunaminertatut sanaartorfiunngitsutut ingerlanneqassapput. Nunaminertat sanaartorfiunngitsut allanngortinneqassanngillat isikkuimmissulluunniit isikkoqassallutik aammalu saligaatsuussallutik, atortulersugaanatik, ilitsiviunatik eqqagaqarnatillu. Igitanik ikuallaasoqassanngilaq, nunaminertallu sanaartorfiunngitsut atorneqarnerat allanut ajoqutaassanngilaq.

Kikkulluunniit nunaminertani sanaartorfiunngitsuniissinnaanerat qulakkeerneqassaaq.

Nunaminertat, sanaartornernut atortulersuinernullu atorneqarallarsimasut, iluarseqqinneqassapput pissuseqqaamissullu iluarsineqassallutik.

Nunaminertap sanaartorfiunngitsup inissisimaneranut illoqarfiullu iluani qanoq isikkoqar-neranut tulluartumik ilusilerneqarnissaa kommunalbestyrelsip aammattaaq piumasaqaatigi-sinnaavaa.

Nunaminertat sanaartorfiunngitsut eqqaanni inuussutissarsiummik ingerlatsivinnut atatillugu 1,8 meterit angullugit portutigisunik ungaluugalersuinissamut nunaminertamik akuerineqar-neq qinnuteqarnerup kingorna nalunaarutigineqassaaq. Ungaluukkat qisunnik sanaajussapput  saviminermilluunniit ungerutissiamik sanaajussallutik. Nunaminertamik atuineq avatangiisinut ulorianaatilittut akornusersuisutulluunniit nalilerneqarpat, kommunalbestyrelsi ungaluleeqqusisinnaavoq.

Illut eqqaanni nunaminertap agguaanneqartup iluani naatsiviit/nunaminertat arlaannut atugassat ungaluukkerneqarsinnaapput, ungaluukkaanik qisunnik sanaanik 1,2 m angullugu portussusilinnik, imaluunnit ungaluugassianik ungerutissianik saviminiusunik portunerpaamik 1,8 meterinik.

Nunap ilusaanik naleqqussaaneq sukkallu portussusaat

Sanaartorfiit nutaat nunap ilusaanut pioreersumut sapinngisamik naleqqussarneqassapput. Nunap ilusaanik allanngortitsineq aatsaat pisinnaavoq, sanaartukkap teknikkikkut aningaa-saqarnikkullu illersorneqarsinnaasumik naammassineqarsinnaaneranut taamaaliorneq pisariaqartinneqarpat. Nunap ilaata paqqertinneqarnissaa pillugu nunap ilusaanik naleqqussaanissaq kommunalbestyrelsip taamaattoq nutaamik sanaartornermi piumasaqaatigisinnaavaa. Nunap ilusaata pissusissamisoortumik tamanna pisinnaatippagu taamaallaat naqqup-ataanik sanasoqarsinnaavoq.

Sukat toqqaviillu, init alliit nunamiit qutsinnerusumiitinniaannarlugit, pisariaqanngitsumik portuninngortinneqassanngillat. Immikkoortortap pilersaarusiornerannut atatillugu illut toqqaviisa nunamiit portunerpaaffissaannik aaliangersaasoqarsinaavoq.

Toqqaviit qisuit ersittut aamma sukat toqqaviusut illup isuiniittut saqqaaniittullu qaller-sorneqassapput qalipanneqarlutillu. Pisuni ataasiakkaani piumasaqaatigineqarsinnaavoq toqqaviit betonit sukaallu silammut iikkatut qallersorneqarnissaat illuliornerup kusanartumik inerneqarnissaa anguneqarsinnaaqqullugu.

Quleriit amerlassusaat aamma illut portussusaat

Quleriit amerlassusiligaanerisa “qaleriiaat” atorneqartut qassiunerinik paasineqassaaq, qaliatulluunniit isikkoqaraluarunik. Qulereeq qaliatut atorneqartoq taamaalilluni quleriittut ataatsitut isigineqassaaq. Init quleriit amerlassusaat ataani titartakkami takuneqarsinnaassutut nunaminertamut sanillersuullugit uuttortarneqassapput.


(toqqammavik: Innersuussut SBI 216: Illuliornermi malittarrisassat pillugit innersuussut 2008)

Illumi init quleriit tamarmik ini alleq ilanngullugu tamarmik quleriaat kisitsisaannut ilanngunneqassapput. Ini allermut aammattaaq qaliat atorneqartut aamma ilaatinneqassapput, nunamiit illup initaata natianiit 1 m-imit pukkinneruppat aamma naqqup iluisa qilaava nunamiit 1,25 m-imiit qaffasinneruppat.

Illup portunerpaaffissaa aalajangersakkani pingaarnerni immikkoortuni ataasiakkaani qaliata portussisissaatut annertunerpaaffissaatut taaneqarsimavoq (kiphøjde).

Naqqup ataa nunami assigiiaanngitsumik ilusilimmik inissisimasimappat pingaarnertut malitassaappat taamalilluni naqqup ataa nunaannarmut inissinneqarsimappat qulaani titartakkatut takutinneqartumitut naqqup ataata inissisimafffia manissumiinngippat taava illumi initut naatsorsuutigineqassanngilaq.

Aqqusiniliorfissat aqqusinniorfissamilu titarnerit

Sanaartorfiit nutaat aqqusinernut atanilerneqassapput naammaginartumillu aqqusinermut appakaassinnaaneq qulakkeerneqassaaq. Aqquserngit sisamanut immikkoortinneqarput:

Aqquserngit nutaat aqquserngit pilersaarusiorfigineqarneranni taamaallaat attavilerneqartariaqarput aqqusinernut pitsaassutsimikkut assingusunut taamatulluunniit isikkulinnut.

Aqqusiniliorfissat 

Nunaminertat aqqusiniliorfissat tassaapput aqqusinermi ingerlavissiaq, ass. pisuinnarnut aqqusineq, kussineq, ledninginut aqqutit niffaajaaffiillu il.il. Aqquserngit nutaat – pissutsit immikkut ittut apeqqutaanngippata – imatut silissuseqassapput, nuna qalligaanngitsoq/kus-serngit ilanngullugit:

Aqquserngit angallaffiunerit angallaffiunnginnerillu illoqarfimmut ataasiakkaamut sumiiffiit ilusiligaanerannut pingaarnermut kortimi takuneqarsinnaapput.

Nunaqarfinni nunaminertat aqqusinniassatut, illineqarfittut il.il. suliarineqassapput – pissutsit immikkut ittut apeqqutaanngippata – meterinik arfineq-pingasunik silissuseqarlutik, nuna qalligaanngitsoq/kusserngit assigisaallu ilanngullugit.

Aqqusinermiit sanaartorfissat killingi 

Annikitsukkuutaat ilanngullugit aalajangersakkanik suliarinninnermi, pissutsit immikkut ittutut taaneqarsinnaasut apeqqutaanngippata, aqquserngit annerit atuarlugit sanaartorfissat killissaannik aalajangersaasoqassaaq aqquserngup qeqqaniit ungasissutsit tulliuttut malillugit:

Aalajangersakkani annikitsukkuutaat ilanngullugit suliaasuni aqqusinermiit sanaartorfissat killissaat qulaani taaneqartuniit silinnerit aqquserngup qeqqaniit ungasinnerusut aalajanger-sarneqarsinnaapput.

Sanaartorfissat killissaasa iluanni illuliortoqaqqusaanngilaq atortunilluunniit allanik sanaar-tortoqaqqusaanani aqquserngup ingerlanneqarneranut ajoqutaasinnaasunik, soorlu aputaajaanermut, iluarsaassinernut il.il.

Biilit unittarfii

Sanaartukkani atorneqartussanilu nutaani biilinut unittarfiit amerlassutsimikkut pisariaqar-tinneqartut suliarineqassapput. Kommunimut pilersaarummi annikitsukkuutaat ilanngullugit aalajangersakkani, najukkanut pilersaarutini assigisaannilu allatut allassimasoqanngippat, piumasaqaatit minnerpaat tulliuttut atuutissapput:

Biilit unittarfii sapinngisamik sanaartukkamut atortunulluunniit atasumik suliarineqassapput. Biilit uninngaartarfii sapinngiamik sinaakutserlugit killilerneqarsimassapput, imaarsaarneqartassallutik saligaatsuutinneqarlutillu.

Ataatsimoorussamik biilinut uninngaarfilioraanni biilit tallimat qaangerlugit uninngatitsiffiusinnaasumik, taava periarfissaqassaaq biilinut sarfatortunut sarfalersuutinik pilersitsilluni inissiinissamik.

Pisumi aalajangersimasumi biilinut unittarfeqarnissamik piumasaqaat nunaminertamik akuersissummi takuneqarsinnaavoq, tassani aamma piumasaqaatigineqarsinnaavoq sanaartukkap atorneqalinnginnerani biilinut unittarfiit qassit sananeqareersimanissaat.

Pisut immikkut ittut atuutsillugit biilinut unittarfinnut piumasaqaatip atorneqarnissaa kommunalbestyrelsip saneqqussinnaavaa. Aalajangersakkanut nalinginnaasunut naleqqiullugu piumasaqaat sukateriffigineqarsinnaavoq sakkukinnerulersinneqarsinnaalluniluunniit.

Illerngit pisuttuartunullu aqqutissiat

Illerngit isumannaallisarneqassapput, taamaalilluni illoqarfimmiit asimut, immap sikuanut piniariartarfinnullu pitsaasumik aqquteqarnissaq qulakkeerneqaqqullugu. Illoqarfinnut nunaqarfinnullu atuuttumi pingaarnertut ilusiligaanermut kortimi illerngit takuneqarsinnaapput.

Pisuttuartunut aqqutissiat, majuartarfiit aqqusineeqqallu imminnut atasut aqqusinernut atanilernissaat qulakkeerneqassaaq, taamaalillugit pisuttuartut sumiiffiit akornanni pisuttuarsinnaanngorlugit. Sumiiffiit ilusiligaanerannut pingaarnermut kortimi illoqarfinnut nunaqarfinnullu atuuttumi kortimi, pisuttuartunut aqqutissiat takuneqarsinnaapput.

Illinernik pisuttuartunulluunniit aqqutissianik atuinermut ajoqutaasinnaasut illut atortullu sanaartoqqusaanngillat allanilluunniit ikkussuisoqaqqusaanani.

Tikinneqarsinnaassuseq

Aqqusinernik, aqqutinik, illulianik sanaartukkanilluunniit allanik ilusilersuinermi innuttaasunut aqqutaasinnaa-sunik, sapinngisamik pittorluttunut innarluutilinnullu atoruminartuunissaat anguniarneqassaaq tamannalu mia-nerineqassaaq.

Annikitsukkuutaat ilanngullugit pilersaarummi kikkulluunniit assigiimmik tikitsisinnaanerat anguniarlugu aalajangersaasoqassaaq, tassunga ilaalluni utoqqaat innarluutillillu illoqarfiup iluani sumiluunniit angalasinnaanerat.

Teknikkikkut pilersuineq

Sanaartorfiit nutaat pisortat innaallagissamik pilersuiffiinut, ungsianiit kiassarnernut, imer-mik pilersuinermut kuuffinnullu aqquserneqarsimassapput, tamaku aqqutissaat pilersin-neqarnissaallu piareerneqarsimappata.

Kuuffinnut aqquserneqarnissaq suli periarfissaqanngikkallartillugu kommunalbestyrelsimit piumasaqaatigineqarsinnaavoq imermik igitassamut tankiliinissaq, imaluunniit avatangiisinut aalajangersaakkat imermillu igitassamik igitsinissamut malittarisassat atuuttut naapertorlugit allatut imermik igitassamik suliarinniffiusinnaasumik pilersitsinissaq.

Illumik piginnittup pisussaaffigaa imeq igitassaq maangannaq kuutsitaq sanilinut aqqusinerniluunnit aqqusineeqqaniluunniit angallattunut ajoqutaannginnissaa. Annanik avammut kuutsitsineq taamaallaat ingerlanneqarsinnaavoq, peqqinnissamut oqartussat kuuffimmut pineqartumut akuersissuteqarsimappata, avatangiisillu illersorneqarnissaa pillugu akuersissut pissarsiarineqarsimappat. Anartarfiit siparnit imaannik nunaannarmut talittarfinninngaanniilluunniit igitsineq inerteqqutaavoq, taamaallaat anartarfinnik kuisisarfinniit.

Uuliamik, benzinamik akuutissanillu nunaannarmut, kuuffitsigut kussinernulluunniit kueraaneq inerteqqutaavoq.

Nunap qaavani imeq, soorlu illup qaavanit kuuttoq, kuuffinnut tamanit atorneqartunut ingerlasunngorneqassanngilaq, kuuffilerneqassallunili illunut qanittumiittunut, aqqusinernut, aqqusineeqqanut nunaminertanullu sanaartorfiunngitsunut ajoqutaasussaajunnaarlugu.

Imermut, innaallagissamut kuuffinnullu aqqutit, TV-mut kabelit assigisaallu periarfissalinni assaanneqarsimassapput. Nunaminertaq kuuffiit aqqusaagaat sanaartorfigineqassanngilaq, tamatumunnga pissutsit immikkut ittut patsisigineqanngippata.

Ledningit aqqusinertigoorpata aqqusineeqatigoorpataluunniit qarsutsiffiusinnaasumik naleqquttumik, tummeqqanik, ikaartarfinnik assigisaannillu pilerneqassapput tamaani angallanneq qulakkeerivigineqaqqullugu. Tamakku eqqortinneqanngipppata ledningimik piginnittup ledningit allakkut ingerlasunngornissaat piumasarisinnaavaa. Ledningit aqqutaannik allanngortitsineq ledningimik piginnittumut aningaasartuutaassanngilaq, ledningimillu piginnittup maleruagassai malissallugit.

Illoqarfiup iluani immikkoortunik nutaanik pilersaarusiornermi sapinngisamik innaallagis-samut, imermut erngullu aqqutissaanut ikkuffinnik il. il. ikkussuisoqassaaq.

Eqqissisimatitsineq eriaginninnerlu

Allanngutsaaliukkanik eriagisassanillu soqutigisat, ilaatigut nunap eqqissimatitsivii, nunaminertat allanngu-tsaaliukkat illullu eqqissisimatitat kommunep pilersaarusiaanut tamarmik ilaatinneqassapput. Aammattaaq kommunemi pilersaarutinut ilaapput sumiiffiit eriagisat aallaavittut toqqagaasimasut illoqarfinni sungaartumik allassimaffinni, aammalu illut eriagisat kommunemiit toqqagaasimasut.

Illut atortullu eqqissisimatitat isaterneqassanngillat, allanngortiterneqassanatik allatulluunniit allanngortinneqassanatik allanguinissamik Nunatta Katersugaasivianit Toqqorsivianiilllu akuersisoqaqqaartinnagu. Illut eqqissisimatitat allattorsimaffiat takusinnaavat uani: www.natmus.gl

Illoqarfiup nunaqarfiulluunniit ilaani eqqissisimatitat allanngortinneqassanngillat, tassa nunap ilusaanik, naaneranik allanngortitsisoqassanngilaq, illuliortoqassanngilaq atortunilluunniit ikkussuisoqassanani eqqissisimatitsinermut tamatumunnga oqartussaasumit akuersisoqarsimatinnagu. Sumiiffiit eqqissisimatitaasut allattorsimaffiat takusinnaavat uani: Pilersaarutip nassuiaatitaa

llumut eriagisamut atuuppoq piginnittuusup illu aserfallattaaliussangaa iluatigut aamma silataatigut, annkinnerusumik annertunerusumilluunniit allannguiffiussappata siumoortumik piumasaqaataavoq Kulturarsrådimiit akuerisaaqqaarnissaq. Susassaqarfik tamanna aqunneqarpoq  Eqqissisimatitsisarneq aamma allatigut kulturikkut eriagisassanik kulturikkut kingornussatut illersuineq pillugu Inatsisartut Inatsisaat nr. 11, 19. maj 2010-meersoq malillugu, tassani Nunatta Katersugaasivia oqartussaassuseqarpoq illut eqqissisimatitat pillugit.

Sumiiffiit eriagisassat kiisalu illut sanaartukkallu, eriagisassatut qinnutigineqassapput eriaginninnermullu aala-jangersakkat kommunep pilersaarutaanut ilaliutsinneqassapput. Susassaqarfik tamanna Kommunekkaartumik pilersaarusiornermi allanngutsaaliuisussaanermik nakkutiginnittussaaneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 31, 30.oktober 1991-imeersoq (Eriaginninnissamut Kaajallaasitaq) malippaat. Makku immikkoortinneqassapput:

Illunik allissutit sumiiffinniluunniit eriagisarialinni sanaartukkamik nutaanik naleqqussaanerit illup isikkuanut immikkuullarissusaanullu sapinngisamik annerpaamik eqqarsaatiginnittoqassaaq.

Illu eriagisassatut nalunaarutaasarpoq, immikkut sanaartorneragut isikkuligaanermigulluunniit pitsaassuseqartillugit eriagisassatullu isigineqarpat nunagisami nunalluunniit immikkoortuani pingaaruteqarpat. Illup immikkut pisoqaanera kusanassusialuunniit kisiisa nalilersuutigineqarneq ajorput illuli ataatsimut isigalugu ukiut atuuffiini immikkuullarilluinnartuunera ilusialuunniit pineqarluni. Kommuneqarfiit allaffissornikkut akisussaanikkullu illut eriagisassat oqartussaafigaat.

Illunik eriagisarialinnik aaqqissuussinerit aserfallatsaaliinerillu isikkoreqqaakkamik, sananeqarneranik atortussianillu atorneqarsimasunik ataqqinnilluni suliarineqassapput.

Qimmeqarneq

Kommunimut pilersaarummi asimi qeqertanik qimmeqarfiusussanik toqqaasoqassaaq (nunatat M-it) aammalu illoqarfinni nunaqarfinnilu qimmilivissat toqqarneqassallutik soorlu ilusilersuinermi qulliunerusumi takuneqarsinnaasut. Inissianut pioreersunut atatillugit nunatat qimmilivissatut aalajangersorneqarsinnaapput. Nunaminertat sanaartorfiunngitsut qimmiliviusinnaanngillat, aatsaalli nunap ilaanut tamaanga aalajangersakkani tamanna allassimappat. Sumiiffiit ilai, kommunimut pilersaarummi siunissami allamut atugassatut immikkoortitaasut, qimmilivittut atorneqarsinnaapput, sumiiffiup ilaata tamassuma sanaartorfigineqalernissaata tungaanut.

"Kommune Qeqertalik qitsuuteqarnermut qimmeqarnermullu maleruagassani" aalaja-ngersakkat qaqugukkulluunniit malinneqassapput.

Containerit

Inissiaqarfiusuni qitiusoqarfinnilu containeriliineq immikkut ittumik akuerineqarsinnaavoq. Akuersissut piffissamut aalajangersimasumuinnaq atuutsinneqassaaq. Containerip inissinneqarfigisaanut sumiiffimmut containerip qalliutaata, qalipaataata atorneqarneratalu tulluussarneqarnissaa piumasaqaataasinnaavoq.

Containerit inissiaqarfiusuni qitiusoqarfinnilu quitut assigisaatullu atorneqarnissaat kissaatigineqarpat kommuni akuersisimassaaq, containerillu quitut atorneqartussaagaangata qisummik qallerneqarsimassapput aammalu/imaluunniit ineqarfigisanut qalipaatigitinneqartut assinginik qalipanneqassalluni.

Kommunalbestyrelsi illoqarfinni containereqarfissanik toqqartuisinnaavoq, inuit suliffeqar-fiillu containerimik matusinnaasumik atuisinnaanngorlugit.

Containerinik inissititerisoqarsinnaavoq makkuninnga pisoqartillugu:

Containerinik inissiinermi "Kommune Qeqertalik containerinik inissiinermut maleruagassat” atuuttut malinneqassapput.

Umiatsialiviit

Ukiuunerani umiatsialiviusinnaapput sumiiffiit inuussutissarsiornermik umiarsualiveqarnermillu siunertaqarfiusut, imaluunniit kommunimut pilersaarummi umiatsialivissatut aalaja-ngiunneqarsimasut. Ukiuunerani umiatsialiviusinnaapput ilaqutariit ataatsit illuisa eqqaat umiatsiamik illumillu piginnittoq ataasiugaangat, illumullu ataatsimut amerlanerpaamik umiatsiaq ataasiussaaq. Ukiuunerani umiatsialiveqarneq akuerineqarsinnaavoq illunik piginneqatigiinnut inissianulluunniit attartortinneqartartunut, inissiaatillit peqatigiiffiata/piginnittuata tamanna akuerisimappagu, aammalu suliffeqarfiup umiatsiaq pigisimappagu. Umiatsialiviit ikittunnguit eqqaassanngikkaanni nunaminertamik tunineqarnermik pisariaqartitsisarput, taamaallaallu piffissami aalajangersimasumi atuuttartunik.

Umiatsialiveqarnermi "Kommune Qeqertalik umiatsialivinnut maleruagassat” atuuttut malinneqassapput.

Umiarsualivinnut oqartussaaffeqarfik

Illoqarfinni nunaqarfinnilu tamani, atortulersuutinnik aalajangersimasunik peqarfiusuni, umiarsualivinnut oqartussaaffeqarfiit Naalakkersuisut toqqaaffiginikuuaat. Umiarsualivinnut oqartussaaffeqarfiit assigiinngiiaartumik annertussuseqartunik, nunami imaanilu, suliassaqarfinnik peqarput taakkunanilu Namminersorlutik Oqartussat oqartussaasuupput. Toqqartorneqarsimasut takuneqarsinnaapput uani www.nunagis.gl.

Taamaaliornikkut oqartussaasutut akisussaaffik sinaakkuserneqarlunilu aalajangersaaffigineqarpoq, ilaatigut saliisarnermut aamma umiasuakunik piaanermut kiisalu eqqagassanut allanut nunamiiginnartunut tunngasut, taakkulu umiarsualivimmi malittarisassat atuuttut aqqutigalugit maleruagassiugaallutik.

Immikkoortuni toqqarneqarsimasuni Naalakkersuisut tassaapput oqartussaasuusut. Qitiusumik umiarsualivinnut oqartussaasuuvoq tassaavoq, Kommuninut, Nunaqarfinnut, Isorliunerusunut, Attaveqaqatigiinnermut Ineqarnermullu Naalakkersuisoqarfik. Sumiiffimmi umiarsualivimut oqartussaaffik RAL-imut suliassanngortinneqarnikuuvoq. Taamaalillunilu umiarsualiveqarfimmi imartamut tamanna atuuppoq.

Umiarsualiveqarfimmi immikkoortoq nuna (umiarsualivinnut oqartussaaffeqarfiusup iluatungaaniittoq) aamma immap tungaanut, oqartussaaffik kommunimut suliassanngortinneqarnikuuvoq, saliisarneq eqqagassanillu assartuisarneq eqqartaatigalugit.

Imartap mingutsinneqarneranut tunngasut, imaani avatangiisit illersorneqarnissaat pillugu Inatsisartut inatsisaannit maleruagassiorneqarnikuusoq, tassunga Pinngortitamut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik pisuni tamani oqartussaasuuvoq.

Umiarsuakunik aamma imartami sukujuit puttalasut allat peerneqarnissaat, Imaatigut angallannermut aqutsisoqarfimmit maleruagassiorfigineqartarput, imaatigut sillimaniarneq pillugu inatsit naapertorlugu. Oqartussaasorlu tassaavoq Imaatigut angallannermut aqutsisoqarfik.

 

Kommuninut, Nunaqarfinnut, Isorliunerusunut, Attaveqaqatigiinnermut Ineqarnermullu Naalakkersuisoqarfik - Allakkiaq:

Allakkiami uani Naalakkersuisuninngaanneersumi itisiliisuusumik nassuiarneqarput, oqartussaaffeqarfinnut ilutsimikkut assigiinngitsunut tunngasuni saliinissamut akisussaaffik kikkunnit pigineqarnersoq.

pdf havnemyndighedsomraader_kn.pdf (348.1 KB)

Kingullermik iluarsineqarpoq 6-11-2018

Attaveqarfissaq

Kommune Qeqertalik
Niels Egedes Plads 1
Postboks 220
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00
plan@qeqertalik.gl

GER-nr: 37488895