0003-L07  Aput

Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik
Nunaannaq (Det aabne land)

Siunertaq
Sammisassaqartitsivissatut pingaaruteqartut

Atorneqarnissaa
Nunaminertaq atorneqassaaq najugaqarfiliornermut atortussanullu sunngiffimmi sammisassaqartitsivinnut nunaminertami immikkut sammisassaqartitsivissatut piukkunnassusilinni.
Nunaminertaq sunngiffimmi illuqqanut, aasarsiortarfinnut kiisali takornarialerinermut atorneqarpoq
Annertunngikkaluamik suliffeqarfinnik allanik pilersitsivigineqarsinnaavoq, tamakkua nunaminertap sumut atorneqarnissaatut siunertaasumut akorngusiissanngippata. Piffimmi tamaani annertunngitsumik sunngiffimmi illuaqqanik, illunik aasarsiortarfinnik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsisoqarsinaavoq. Aqqusinniortoqarsinnaavoq aqqusineeraliortoqarsinnaalluni, ataatsimoorussanillu teknikkikkut atortulersuisoqarsinnaalluni.

Pissutsit atuuttut
Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq

Sanaartorfik
Sanaartortoqarsinnaacoq illuaqqamut sanilimut allatulluunniit sanaartukkamut minnerpaamik 30 meterinik ungasissusilinnik.
Sanaartugaq annerpaamik ataatsimik quleriilittut sananeqassaaq, , illup qaavani qaliat naapiffii 5,5 meterinik portunerussanngilaq.
Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput.
Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput.
Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput.
Illuliat atortullu sanaartorneqartut tamarmik asiunaveersartuarneqassapput sumiiffimminni takussunarsaataaleqqunagit

Inissaq sinneruttoq
Nunaminertaq tamarmi 720 ha-t missattut angissuseqarpoq
Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 150 –it missaannik.
Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq

Angallanneq pilersuinerlu
Aqquserngit, bilinut aqqusiat aqqusineeqqallu sanartukkanut illulianullu atatillugit sanaartorneqarsinnaapput.
Sumiiffiit innaallagissamik, imermik pilersorneqarnissaannut aammalu igitassanik kuuffilersornerinut teknikkikkut atortorissaarusersornerit pisinnaapput. Imermik pilersuinermi aqqusersuinermut imermillu igitassamik aqqusersuinermi annertunerusumillu nukissiorfiliornermik pilersitsiniaraanni Naalakkersuisunit akuersissummik pissarseqqaarsimasariaqarpoq. Illuaqqanut ataasiakkaartut qanittuini teknikkikkut pilersuiviliortoqarsinnaavoq, soorlu innaallagissiuutit generatorit, seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu.
Nukissiuutit allat immikkoortortami ataatsimoorussamik nukissiuuteqarnermut attuumassuteqanngitsut, atorneqarnerminni nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit eqaamiunut akorngusiisinnaasut pilersinneqaqqusaanngillat.
Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq.
Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq

Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu
Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersaaffigisat
Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersakkat
Immikkut aaliangersagartaqanngilaq


Kingullermik iluarsineqarpoq 14-9-2020