0003-L09  Napparatuaarunneq

Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik
Nunaannaq (Det aabne land)

Siunertaq
Sammisassaqartitsivissatut pingaaruteqartut

Atorneqarnissaa
Nunaminertaq atorneqassaaq najugaqarfiliornermut atortussanullu sunngiffimmi sammisassaqartitsivinnut nunaminertami immikkut sammisassaqartitsivissatut piukkunnassusilinni.
Immikkoortup L9-ip iluaniissapput: L09.1 aamma L09.2.
Nunaminertaq atorneqassaaq najugaqarfiliornermut atortussanullu sunngiffimmi sammisassaqartitsivinnut nunaminertami immikkut sammisassaqartitsivissatut piukkunnassusilinni.
Immikkoortoq L9.1 asiartarfittut atorneqassaaq. Toqqavigeriigaa takornarissat illuaraannik ingerlatsinermi ataatsimoortarfittut/aneersuartarfittut atorneqarsinnaavoq.
Immikkoortoq L9.2 takornarissat illuaraannut atorneqassaaq. Ilaatigullu aamma illuaqqanik ingerlatsinermi ataatsimoorluni ingerlatassanut atorneqarsinnaalluni.
Immikkoortoq L9.2 iluanni sumiiffiup nutaamik tulattarfiliortoqarsinnaavoq.
Immikkoortunut pilersaarusiat iluanni sumiiffiup pilersorneqarnerani atugassanik teknikikkut atortuliisoqarsinnaavoq. Atortussat sanaartukkat nunaminertallu atorneqanngitsut eqqarsaatigalugit inissinneqarlutillu ilusilerneqassapput.

Pissutsit atuuttut
Nunaminertaq pissuseqqaamisut isikkoqarpoq sulilu sanaartorfiunani

Sanaartorfik
Immikkoortoq L9.1 sanaartorfigineqassanngilaq.
Immikkoortoq L9.2-p iluani nutaanik illuaqqanik akuttusuunik imaluunniit eqimattanik- / affarleriaanik sanaartortoqarsinnaavoq.
Immikkoortortaq L9.2 takornariat illuaraannut 15-nut inissaqarpoq.
Immikkoortortaq L9.2-mi sanaartukkat nutaat sanaartornissamut pilersaarut ataatsimoortoq malillugu ingerlanneqassapput.

Immikkoortup L9.2-ip iluani sanaartugassat 1 etagenik angissuseqassapput. Qaliat qimerluinut nunamiit annerpaamik 5,5 m-inik portussuseqassapput.
Immikkoortoq L9.2-mi sanaartugassat angissutsimikkut ilutsimikkullu nunaqarfimmi sanaartugaareersunut naleqqussarneqassapput illut ataasiakkaat isikkivii ataqqillugit.
Immikkoortoq L9.2-mi sanaartugassat atortussat avatangiisinut ajoqutaanngitsut atorlugit sananeqassapput illullu innaallagissamik kiassarnermillu atuivallaannginnissaat pillugu atortulersugaassallutik.

Inissaq sinneruttoq
Nunaminertaq tamarmi 4 ha-t missattut angissuseqarpoq
Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 15–it missaannik.
Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq

Angallanneq pilersuinerlu
Aqqusinioreersut allineqarlutillu pitsanngorsineqartut atorneqassapput.

Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu
Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersaaffigisat
Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 60,7 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu

Immikkut aalajangersakkat
Immikkut aaliangersagartaqanngilaq


Kingullermik iluarsineqarpoq 14-9-2020