1100-B09  Qaarsorasaani inuussutissarsiutinik ingerlatsiviit

Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik
Qasigiannguit

Siunertaq
Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu

Atorneqarnissaa immikkut ittumik
Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut

Atorneqarnissaa
Nunaminertaq inuussutissarsiornermi siunertanut, inuussutissarsiutitut oqinerusutut taaneqarsinnaasunut, kiammik sinneruttumik, assersuutigalugu eqqakkanut ikuallaavimmit imaluunnit, eqqakkanut ikulallaaviuutigaluni/ nunaminertamut E4-mut ungasissumiit kiassaateqarfiusumiit, atorneqassasoq aaliangiunneqarpoq

Pissutsit atuuttut
Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa

Sanaartorfik
Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,5 meterinik portussusilinnik

Inissaq sinneruttoq
Nunaminertami inissaq sinneruttoq 4.000 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.

Angallanneq pilersuinerlu
Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qaerssorassat

Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu
Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersaaffigisat
Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani

Immikkut aalajangersakkat
Nunaminertaq sanaartorfigineqassanngilaq nunaminertaq inuussutissarfeqarfissatut atugassiissutigineqarsimasoq, inuussutissarsiuteqarfinnit attuumassuteqarfigineqartunit tamakkiisumik atorneqalersinnagu, pissutsinik allatut ittunik takuttoqanngippat. Nunaminertat ataatsimut sanaartorfiusussaanngitsutut inissisimassapput. Nunaminertami annertuumik mingutsitsiffiusunik suliffeqarfiliortoqassanngilaq


Kingullermik iluarsineqarpoq 6-11-2018