Nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermi soqu-tisarisat

ยง 22 Nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermi soqu-tisarisat

22.1 Nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermut pingaarutilinnik illuliornernut sanaartornernullu nunaminertanik atugassiinerni taamaattoq Kommunalbestyrelse Naalakkersuisunit akuersissummik pissarsiniaqqaassaaq.

Kingullermik iluarsineqarpoq 8-2-2018