Kommuneplani sunaava?

Kommunalbestyrelsi kommunimi nunaminertat atorneqarnissaat pillugu pilersaarusiortussaavoq, inatsisiliornikkullu aaliangersarneqarpoq, kommuneplanip immikkoortut sisamat tulliuttut imarissagai:

Aaliangersakkat pingaarnerit ilassuserneqarsinnaapput sanaartorfinnut, aqqusinernut aqqusineeqqanullu, pilersuinermut, nunaminertanut sanaartorfigeqqusaanngitsunut il.il., immikkuualuttunut aaliangersakkanik.

Kommunalbestyrelsi pisussaavoq kommuneplani ataavartumik malinnaavigissallugu, kommunalbestyrelsillu ukiut sisamakkaarlugit isummerfigisassavaaa, kommuneplani kommunimut qinigaaffiup atuuttup iluani allanngortinneqartariaqarnersoq.

Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisissaat nr. 17, 17. november 2010-imeersoq:

 l_nr_17-2010_kn.pdf (82.2 KB)

Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaat nr. 34, 9. december 2015:

pdf inatsisartut_inatsisaat_nr_34_-_9_december_2015.pdf (97.7 KB)

Ilitsersuivoq:

pdf arealer_udlagt_til_offentlige_formaal.pdf (226 KB)

 tilbagetagelse_af_arealer.pdf (108.5 KB)

pdf dispensation_fra_bevaringsudpegning_kn.pdf (162.9 KB)

 

Kingullermik iluarsineqarpoq 18-1-2018