L: Sammisassaqartitsivissatut pingaaruteqartut

L-imi immikkoortortat sunngiffimmi immikkut ittumik sammisassaqartitsinermi sanaartorfissatut inniminnigaasarput. Tassaasinnaallutik sisorartarfiliorfissat, eqimattanik turistinut illuaqqiorfissat, lejrskolertarfissat, hoteliliorfissat pisuttuartarfissiat, allallu timerssornermi sunngiffimmiluunniit sammisassaqartitsi-nermi atorneqarsinnaasut. Qasuersaarfiusinnaasut nunamilu soqutigisat illersorniarlugit nunaminertani K-ni iluaqqat portunerpaaffissaat alinagersaneqarsimapput.

Sumiiffiit immikkoortuinut aalajangersakkat pingaarnerit ataani takuneqarsinnaapput.

Inuussutissarsiornermut tunngasut minnerusut aamma tamaaniitinneqarsinnaapput, kisiannili aatsaat siunertaareersunut akorngutaanngitsumik inissinneqarsinnaagunik. Tamaani aamma sunngiffimmi illuaraatit illullu aasarsiortarfiit arlaqanngikkaluit inissinneqarsinnaapput, kiisalu aamma piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik sanasoqarsinnaalluni immikkoortumi K-mi piumasaqaataasunut naapertuuttunik. Kiisalu tamaani aqqusinniortoqarsinnaavoq aqqusiortoqarsinnaallunilu, ataatsimoorussamik teknikkikkut pilersuiffiliisoqarsinnaalluni najugaqarfiliortoqarsinnaallunilu K-mi immikkoortortaqarfinnit illoqarfiliorfippalaarnerusumik.


Aaliangersakkat aamma Immikkoortu

Pingaarnertut aaliangersakkat kommunip nunaminertanik sanaartornissamut akuersissutinik agguaassisarnerani tunngaviupput.

loading image
Henter...

Aaliangersakkat nalinginnaasut

Aalajangersakkat nalinginnaasut kommunimi illoqarfinnut, nunaqarfinnut asimullu tamanut atuupput. Aalajangersakkat nalinginnaasuupput aamma najukkami immikkoortut ilaanni pissutsinik eqqarsaatiginnittuunatik.


Illuaqqiorneq pisinnaavoq illuaqqamut pioreersumut minnerpaamik 30 meterimik ungasissusilerlugu. Kommunalbestyrelse qinnuteqaateqartoqarneq aallaavigalugu minnerpaaffissamik allanngortitsisinnaavoq, apeqqutaatitillugu immikkoortortami pilersaarusiugaasumik qanoq sanaartortoqassamaarnersoq. Inissiatut sanaartukkat pilersuivissiallu tamarmik asiutsaalineqartuassapput avatangiisinut takussunarsaataa-leqqunagit.

Immikkoortortani sammisassaqartitsivissaqqilluartuni talittarfiliisoqarsinnaavoq. Aqqusinniortoqarsinnaavoq aqqusineeraliortoqarsinnaalluni pisuinnaallu aqqutissaannik sanasoqarsinnaalluni sammisassaqartitsivinnut, najugaqarfissianut immikkullu soqutiginaatilinnut atatinneqarsinnaasunik. Teknikkikkut pilersuivinnik pilersitsisoqarsinnaavoq soorlu innaallagissiorfinnik, imermik pilersuivinnik kiisalu atserinermut atortussanik immikkoortortami sanaartukkanut atorneqartussanik. Ataatsimoortumik imeqarfilersuineq, erngup igitassap aqqutissaanik pilersuineq innaallagissiorfiliornerlu Naalakkersuisut akuersiseqqaarlugit aatsaat ingerlanneqarsinnaavoq. Ilanngullugit pilersinneqarsinnaapput teknikkikkut pilersuinermut atortut, soorlu innaallagissiuutit generatorit seqerngullu nukinganik innaallagissiuutit allalluunniit nukissiuutitut illuaqqani atorneqarsinnaasut.

Nukissiuutit allat immikkoortortami ataatsimoorussamik nukissiuuteqarnermut attuumassuteqanngitsut, atorneqarnerminni nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit eqaamiunut akorngusiisinnaasut pilersinneqaqqusaanngillat.

Immikkoortortami L-imi illuaqqioriaatsit tallimat pilersinneqarsinnaapput: Sunngiffimmi illuaraatit, illut aasarsiortarfiit, turistinut illuaqqiat hotelillu, lejrskolet, piniartut illuaraat illuaqqallu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasut.

Sunngiffimmi illuaraatit tassaatinneqarput sivikitsuinnarmik najortagassatut illuaraatigineqartut. Sunngiffimmi illuaraatit piginnittumit ornittagassiaapput annerpaamillu initussutsimikkut 20 m2 angissuseqassallutik. Sanaartornermut akuersissummik pigisaqanngikkaluarluni illuaraq taamatut ittoq sananeqarsinnaavoq.

Illu aasarsiortarfik tassaatinneqarpoq namminerisamik atugassiaq. Illut aasarsior-tarfiit initussutsimikkut 20 m2 anginerusunngorlugit sananeqarsinnaapput. Illumik aasarsiortarfimmik sanalertinnani inatsisit malillugit sanaartornermut akuersissut pissarsiarineqarsimasariaqarpoq.

Turistinut illuaqqiat hotelillu tassaatinneqarput inuussutissarsiorneq siunertaralugu attartortittagassatut sananeqarsimasut. Attartortitsineq tassaasinnaavoq turistinut nunaqqatinulluunniit attartortitsineq. Turistinut illuaqqiat hotelillu angissusissaannik aalajangersagaqanngilaq. Turistinut illuaqqiaqqianik hotelinillu sanalertinnani inatsisit malillugit sanaartornermut akuersissut pissarsiarisimasariaqarpoq.

Lejrskolet tassaatinneqarput kommunemi innuttaasunit atorneqartussiat soorlu atuartunit, fritidsklubinit, pisortaqarfiilluunniit sammisassaqartitsiviinit allanit. Lejrskolet kommunemit pigineqarput. Lejrskolet angissusissaannik aalajangersagaqanngilaq , sananeqarnissaannulli inatsisit malillugit sanaartornermut akuersissut pissarsiarineqarsimasariaqarpoq.

PIlluaqqat piniariartarfiit aamma ananniarnermi atorneqartartut tassaapput illuaqqat mikisut, nalinginnaasumik aallaaniarnermi, piniariarnermi, aalisarnermi, savalerinermi aamma sunngiffimmi ingerlatanut, piffissami sivikitsumi kikkunnit taamanit atorneqarsinnaasut. Illuaqqat taamaattut kommunimiit imaluunnit suliniaqatigiiffinniit pilersinneqarsimakkajuttarput. Illuaqqat piniariartarfiit annanniarfiusinnaasullu qanoq angitigisinnaaneri malittarisassartaqanngillat, aallaaviusarporli mikisuunissaat. Sanaartorneri sanaartornermi inatsisitigut akuersissummik piumasaqaatitaqanngillat.

 

Illuaqqanut assigiinngitsunut makku atuupput:

  Atuisut Angissuseq Portussuseq Illuliaq Nunaminertaq
Sunngiffimmi illuaraq Nammineq pigisaq max 20 m2 Quleriit 1 max 5,5 m ÷ Akuerisaanngilaq + Akuerisaavoq
Aasarsiortarfik Nammineq pigisaq max 60 m2 Quleriit 1 max 5,5 m + Akuerisaavoq + Akuerisaavoq
Takornariat illuaraat Atukkiunne-qarsinnaasoq max 60 m2 Quleriit 1 max 5,5 m + Akuerisaavoq + Akuerisaavoq
Lejrskole Atukkiunne-qarsinnaasoq max 1200 m2 Quleriit 1 max 5,5 m + Akuerisaavoq + Akuerisaavoq
Ajornartorsilernermi-/ Piniariartarfik Tamanut ammavoq Piumasaqaatitaqanngilaq Quleriit 1 max 5,5 m ÷ Akuerisaanngilaq + Akuerisaavoq

Sinerissamut pinngortitamullu allamut ungasissuseqarnissamik piumasaqaat

Pinngortitamik illersuineq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 29, 18. december 2003-meersoq naapertorlugu Tatsit tarajuusumik imeqartut aamma tatsit tarajornitsuusut, kuuit, puilasut kissartut sinerissallu killeqarfiisa avataanni pinngortitami immikkut ittunit ataani taaneqartunit 100 meterinik qaninnerusumi illunik inissiisoqassanngilaq, naasunik orpinnilluunniit ikkussuisoqassanngilaq, naatitsisoqassanngilaq kussiortoqaranilu imaluunniit allatigut nunap pissusia allanngortinneqassanani.

Sunngiffimmi takornarianullu illuaqqat pinngortitami immikkut ittuni taaneqartuni sinerissamiillu 100 meterinik qaninnerusumi inissinneqarsinnaapput, tamanna kommunimut pilersaarusiap immikkoortortap atuuttup aalajangersagartaani immikkuualuttuni aalajangersarneqarsimappat.

Pissutsini immikkut ittuni Naalakkersuisut ungasissutsimik piumasaqaatitut aalajangersakkat qulaani taaneqartut naapertorlugit immikkut ittumik akuersissummik tunniussisinnaapput.