Siuaasaniit kingornussarsiat

Siuaasaniit kingornussarsiatta kinaassutsitsinnik suminngaanneernitsinnillu oqaluttuuppaatigut, taamaattumik siuaasaniit kingornussarsiat ullumikkut siunissamilu pingaaruteqarput. Inuit tassaapput issittup inoqqaavi, ukiuni tusindtilippassuarni pinngortitamut inuuffigisaminnut, nunarsuarmilu pingortitap oqimaaqatigiissusaani mianernarnerpaat ilaannut, naleqqussarsimasut. Inuit kulturiat issittumilu inuusaaseq innarleruminarluinnartuupput, mannakkorpiaq inuiaqatigiit ineriartornerat silallu pisusaata allanngoriartornera aallaavigigaanni, taamaattorli Inuit kulturiat, kalaallit atuakkiortaasianni, eqqumiitsulioriaasianni, nipilersortarneranni nereriaasiannilu suli uumavoq.

Kommune Qeqertalik sumiiffippassuaqarpoq tamarmik immikkut siuaasaniit kingornussaqarfiusunik – tamanna tunngavoq, illunut eriagisarialinnut, kiisalu inoqarfinni asimilu kulturikkut naleqartitanut.
Siuaasaniit kingornussarsiat, inuit ingerlataasigut, pinngortitallu allanngoriartorneranit, ataavartumik sunnigaajuarput, taamaattumillu nakkutigineqartuartariaqarlutillu illersorneqartuartariaqarlutik. Pilersaarusiornikkukt siuaasaniit kingornussarsiagut pimoorullugu paarisinnaavagut, aammali peqatigisaanik misigisassanik naleqartitanillu nutaanik pilersitsilluta, inuiaqatigiinnut iluaqutaasumik aammalu ataatsimut kinaassutsitsinnik pilersitsiviusumik. Kommune Qeqertalimmi kulturikkut kingornussat annertuumik pingaartinneqarput kiisalu ataatsimoorluta kulturikkut kingornussatta illersorneqarnissaat taamaalilluta taakku naliliutitta annaannginnissaat paaseqatigiissutigisariaqarlugu.

Kommunalbestyelsip pingaartilluinnarpaa avannaani siuaasaniit kingornussarsiat illersorneqarnissaat – inoqarfinni sanaartorfiusimasuni, taamatullu asimi. Anguniagaq tassaavoq – siunissami suliniutit ilaattut – innuttaasut pilersaarusiukkamik suliami akuutinneqariartuaarnissaat. Innuttaasut pissusissamisoortumik qitiusumik atuuffeqarput illunut eriagisarialinnut tunngatillugu, aammali ilutigisaanik nalituumik ikiuussinnaallutik, siuaasaniit kingornussarsiat oqaluttuaatillu, nalunaarsorneqarneranni.

Anguniakkat

  • Kulturimut politikki uummaarissoq qulakkeerneqassaaq, siuaasaniit kingornussarsiatsinnik kingulissatsinnut ingerlatitseqqinnitsigut.
  • Siuaasaniit kingornussarsiaq takusassiarineqassaaq, illoqarfitsinnik nunaqarfitsinnillu paasinninnerup toqqammaviisa ilaattut, soorluttaaq siunissami ineriartornermut ilaatinneqassasoq. Taamaattumik siuaasaaniit kingornussarsiat nittarsaanneqarnerat nukittorsarneqassaaq – asimut inoqarfinnullu tunngatillugu. Tamanna ilaatigut pissaaq IT attaveqaatillu nutaaliaasut aqqutigalugit.
  • Tigussaasumik pilersaarusiorneq nunaminertanullu allattoqarfeqarneq ingerlanneqassapput siuaasaniit kingornussarsiat kulturimillu aallaavilimmik immikkut ilisarnaatsit, kommunip iluani sumiiffinni assigiinngitsuniittut, pingaartillugit.
  • Nalunaarsuinerit, misissueqqissaarnerit aamma ingerlatitseqqinnerit aqqutigalugit ataatsimoorussamik qangarsuaarnitsanik eqqaassutissisat, illuutit nutaannginnerit aamma illoqarfimmi avatangiisinut annertunerusumik soqutiginnilersitsiniarluni, paasisimasaqalersitsiniarluni aamma eqqarsalersitsiniarluni/asannilersitsiniarluni katersugaasiviit suleqatigalugit kommuni kissaateqarpoq.
  • Nalunaarsuinerit, misissueqqissaarnerit aamma ingerlatitseqqinnerit aqqutigalugit ataatsimoorussamik qangarsuaarnitsanik eqqaassutissisat, illuutit nutaannginnerit aamma illoqarfimmi avatangiisinut annertunerusumik soqutiginnilersitsiniarluni, paasisimasaqalersitsiniarluni aamma eqqarsalersitsiniarluni/asannilersitsiniarluni katersugaasiviit suleqatigalugit kommuni kissaateqarpoq.