Nunaminertanik agguaassisarneq

Kalaallit Nunaanni nunamut ataatsimoorussaasumik piginnittoqarpoq. Taamaalillutik nunaminertat pisiarineqar-sinnaanatillu tunisaasinnaanngillat. Illuliorniaraanni imaluunniit sanaaertorniaraanni nunaminertamik atugassiissut tunniunneqassaaq, taannalu nunamik atuisinnaatitsivoq. Tamanna aamma atuuppoq nunaminertap imaluunniit sanaartukkat atornerisa allanngortinnerini, utaqqiisaa-sumik nunaminertamik atuinermi, nunap ilusaata allanngortinnerani kiisalu isaterinermi aammalu sanaartuk-kamik nappaaqqinninermi.

Nunaminetamik tunniussineq inuttavissaasutut tunniunneqartarpoq nutaamillu oqartussaassusiliilluni tunniussineq nunaminertanik sullissivittut oqartussaasuniit akuerineqaqqaartussaalluni. Taamaattumik sanaartukkamik/atortussiamik piginnittumiit allamut pisinerit tunisinerilluunniit, imaluunniit kingornussititsinerit piginnittutullunniit qularnaveeqqusiilluni pilersitsinerit, atuisussanngortitsilluni tunniussinerit nunaminertalerinermik immikkoortoqarfiit aqqusaaqqaartassavaat.

Nunaminertamik atuinermi akuersissutit sanaartornermi inatsisit aamma nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermi peqqussutit il.il. naapertorlugit, Naalakkersuisuniit tunniunneqassapput.

Kommune Qeqertalimmi nunaminertamik tunniussisarnermi aalajangersakkat kommunalbestyrelsemit aalajanagersarneqarput Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisissaat nr. 17, 17. november 2010-imeersoq, § 14, imm. 2, § 22 aamma §§ 37-52, kiisalu Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaat nr. 34, 9. december 2015 (Nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermut nalunaarusiaq, nunaminertanik inniminniisarneq, atuisinnaanermut killigititamik sivitsuisinnaanermut periarfissaq, utaqqisunik allattorsimaffiup saqqummiunneqarnissaa, pilersaarusiornermut- nunaminertamillu atuisinnaanermut atatillugu naammagittaalliortarfiup allallu atorunnaarsinneqarnissaa.)

Nalunaarsuutit

Immikkoortoq Aalajangersakkat
Nunaminertanik agguaassinermi suut pi-umasaqaataapput?

§ 1 Nunaminertamik atugassiineq suua

§ 2 Nunaminertanik atugassiissutit suussusii

Kikkut nunaminertanik agguaassisarpat?

§ 3 Nunaminertanut pisussaaffeqarneq

Nunaminertamik atuinissamut qinnuteqarneq

 

§ 4 Nunaminertamik atugassinneqarnissaq pillugu qinnuteqarneq

§ 5 Nunaminertat atorneqanngitsut nittarsaanneri

§ 6 Nunaminertanik qinnutaammut piumasaatit

Suleriaaseq

 

 

 

§ 7 Suliniutitut qinnuteqarnermi piumasaqaatit

§ 8 Nunaminertamik tunineqarnissamik pi-umasaqaat

§ 9 Avatangiisinut nalilersuineq

§ 10 Nunaminertamik inniminniineq

§ 11 Nunaminertamik tunineqarnissamik pi-umasaqaat

§ 12 Nunaminertamik atugassinneqarnissamut pi-umasaqaat

§ 13 § 32 naapertorlugu inerteqqutit

Nunaminertap tunniussaasup atorunnarnera § 14 Nunaminertanik atugassiissutit atornissaannut piffissat killiliussat
Immikkut ittumik akuersissutit § 15 Immikkut ittumik akuersissutit
Maalaaruteqarnernut najoqqutassiat § 16 Maalaaruteqarnernut najoqqutassiat

Nakkutilliineq atuutsitsinerlu

 

§ 17 Nakkutilliineq atuutsitsinerlu

§ 18 Iliuusereriikkanut kingunerititat

Usinut puut § 19 Usinut puut
Qimmerisat § 20 Qimmerisat.
Angallatinik inissiiviit § 21 Angallatinik inissiiviit
Nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermi soqu-tisarisat § 22 Nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermi soqu-tisarisat
Nunaannartaq § 23 Nunaannartaq
Oqartussaaffiit allat akuersissutaat § 24 Oqartussaaffiit allat akuersissutaat

Nunaminertat tunniussat nalunaarutaaneri

 

§ 25 Sanaartorfissat atorneqanngitsut

§ 26 Nunaminertamik qinnuteqaatit tusarniutaaneri

§ 27 Nunaminertanik tunniussinerit

Nunaminertanik agguaassidarnermi aaliangersakkat

Taamaattumik Qeqertalimmi Kommuniata nunaminertanik agguaassisarnermut atuisinnaatitaanermullu tunngatillugu tunngaviusussanik malittarisassiortoqarnissaa pisariaqartippaa. Maleruagassiat tulliuttut tassaapput, nunaminertanik tunineqarnissamik qinnuteqaatit suliarineqartarneranni sinaakkuttat pillugit, kommunip allaffissornerani, innuttaasunullu paasissutissisarnerani atugassat.

Aaliangersakkat tamanut atuuttunik aaliangersagartaler-lugit suliarineqarput, illoqarfinnut, nunaqarfinnut asimullu aaliangersagartaqarlutik, kiisalu immikkut ittumik containerinik inissiinermut, angallatinik inissiinermut, qimmilivinnullu il.il., aaliangersagartaqarlutik.

Malittarisassiat nalinginnarnik malittarisassialersorlugit suliarineqarput, illoqarfinnut, nunaqarfinnut nunaan-nartamullu malittarisassiaqarluni, kiisalu immikkut ittunik malittarisassiaqarluni.

Saniatigut Nunaminertanik atugassiinerni piumasaqaatit Nalinginnaat atugassiat ipput, kiisalu nunaminertanik atugassiinernut piumasaqaatit nalinginnaasut atugassiat.

Uingasunik allannertallit malittarisassianik nassuiaallutillu takussutissiinissanik siunertaqarput. Taamaattumik uingasunik allassimasat malittarisassiaanngillat taamaattumillu pituttuisuunatik.

Qeqertalimmi Kommuniani nunaminertat allaffissornikkut suliarineqarneranni aammataaq tungaviuvoq, tamatigut pingaartinneqartassasoq, nunaminertanik tunniussaqartoqannginnerani, aaliangersakkanik ersarissunik peqartoqarnissaa. Nunaminertanik agguaassinerit tamarmik kommuneplani eqqortillugu ingerlanneqartassapput.

Nunaminertamik atuinissamut qinnuteqaateqarnissamut marlunnik periarfissaqarputit:

Nunaminertamik atuinissamut qinnuteqarfissaq immersugassaq nalinginnaasoq atorlugu:

 vejledning_arealansoegning_kn.pdf (1 MB)

Nunaminertamik atuinissamut qarasaasiaq atorlugu http://www.nunagis.gl -ikkut qinnuteqarlutit

Paarlattuanit sumiifferni innuttaasunut Sullissivik imaluunniit nunaqarfimmi allaffik attavigisinnaavat ilitsersoqqullutillu.

Naliginnaasumik nunaminertamik tunniussisarneq

Innuttaasutut, inuttut namminerisamik imaluunniit suliffeqarfittut nunamik atuisinnaatitaavutit, ass.illuliornissamik kissaateqaruit. Nunaminertamik atuisinnaatitaavutit nunaminertamik qinnuteqariaruit.

Attaveqaatinut, Sanaartukkanut Avatangiisinullu Ingerlatsivik, Pilersaarusiornermut immikkoortoqarfimmi Nunaminertalerinermik suliaqarfik nunaminertanik tunniussisiarnerit isumagisarpaat Kommunia Qeqertalimmi.

Nunaminertamik qinnuteqarsinnaavutit www.nunagis.gl atorlugu. Nunaminertamik NunaGIS.gl aqqutigalugu qinnuteqarsimaguit. Kingusinnerpaamik sapaatit akunneri sisamatkingorna nunaminertamik qinnuteqarsimanernut uppernarsaatit sumiifferni Innuttaasunut Sullissivernut nunaqarfimmiluunniit kommunip allaffianut tunniunneqassaaq, taakku uppernarsaat ingerlateqqissavaaat ”Sanaartornermut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmut”. ”Sanaartornermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik” uppernarsaammik sapaatit akunnerisa sisamat iluanni tigusaqarsimanngippat qinnuteqaat atorunnaarsinneqassaaq.

Ilitsersuut takuneqarsinnaavoq qinnuteqaatip qanoq immersorneissaanut. (Nunaminertamik qinnuteqarnermi ilitsersuut). Qinnuteqaatit aatsaat atuussinnaalissaaq atsioreerukku. Taamaattumik, digital-imik atsior-taatsip atulernissaata tungaanut, qinnuteqaatit immersoreerlugu aniseriarlugu atsiorallassavat. Qinnuteqaat nassiutinngikkukku tunniutissavat sumiiffimmi Innuttaasunut Sullissivimmut nunaqarfimmiluunniit allaffimmut

Internet-eqanngikkuit sumiifferni innuttaasunut Sullissivik imaluunniit nunaqarfimmi allaffimmiit ikiorneqassaatit nunaminertamik qinnuteqaasiornerni.

Periuseq

Pisarnertut qinnuteqaatit tamanut saqqummiunneqassaaq kikkut tamat akerliunissaannut periarfissillugit. Nunaminertamik qinnuteqaatit kommunep pilersaarusiaani aalajangersakkanut erseqqissakkanut naapertuuppat kommunemiit nunaminertamik tunineqarnissat toqqarsinnaavaa. Tamanna pisinnaavoq kikkunnut tamanut saqqummiusseqqaanngikkaluarluni, tamannali qaqutigoortuuvoq ataasiaannaq pisinnaasoq.

Qinnuteqarnermi periusissiaq taannaaginnarpoq, nunaminertamik illoqarfimmi nunaqarfimmiluunniit qinnute-qaraanni, soorlu saamiup tungaani immikkoortumi ”tunniussinermi periuseq”-mi tamanna ersittoq. Nunaqarfinni annikinnernut pingaarpallaanngitsunullu sanaartornermi nunaminertanik tunniussisoqassaaq nalilersuilluareernikkut, imaattoqartillugu:

  • qinnuteqarfiusoq sumiiffiup ilaani inissaqarluartumiippat
  • qinnuteqarfiusoq kommunep pilersaarutaani aalajangersakkanut sumiiffiup ilaanut naapertuuppat.

Qinnuteqaatit kommunep pilersaarusiaanut naapertuutinngippat, kommunemiit pikkajuttutut qinnutigisat itigartissavaa. Pisulli ilaanni kommunemiit toqqarneqarsinnaavoq qinnuteqarfiusumut immikkut ittumik akuersineq. Tamanna kommunemit pisinnaavoq tamanut saqqummiussereernermi tassunga nunaminertamut kalluarneqarsinnaasunut tusarniaareernermi.

Kommunemiit nunaminertaq tamanna pilersaarusiorfigineqarsimanngippat akuerisaasumik, illinniillu qinnutigisaasumut, kommunemiit pilersaarummut tapiliutissaq akuersissutigisinnaavaa sumiiffimmut, imaluunniit kikkut tamat tusarniaaffigineqassapput. Kikkunnut tamanut tusarniaaneq amerlanertigut pikkajuttarpoq ussas-saarusiornikkut allagarsiinikkulluunniit. Tusarniaaffittut piffissaliussaq minnerpaamik ullut 14-nit pisarpoq.

Tusarniutaasumiit akissutaasinnaasut kommunemi sullissinermi akuutinneqalissapput.