Tikilluarit

Kommune Qeqertalimmut kommunip pilersaarutissaanut siunnersuut siulleq Kommunalbestyrelsip akuersissutiginikuuaa. Kommunip ukiuni tulliuttuni aqqaneq-marlunni, 2030 tikillugu, ineriartornissaanut takorluukkavut anguniakkavullu kommunip pilersaarutaata nassuiaateqarfigai.

Kommunip pilersaarutaa digital-inngornikuuvoq tassanngalu innuttaasut, sulianik suliarinnittartut, oqartussaasut aamma naalakkersuinikkut suliaqartut pissarsiarinnissinnaanerat tamatuma annertusitinnikuuaa. Kommunip pilersaarutaa digital-iusoq inunnut tamanut saaffiginnittuuvoq, kommunimi maleruagassat, suliamik ingerlatseriaatsit, aalajangersakkat pilersaarutillu atuuttut pillugit annertunerusumik paasisaqarnissamik kissaateqartunut imaluunniit siunissamut kommunip sunik takorluugaqarneranik paasisaqarnissamik kissaateqartunut.

Kommunip pilersaarutaanik ilaannakuusumik nutarterisoqassasoq Periusissatut pilersaarut 2017 atorlugu akuersissutigineqarnikuuvoq aamma takornariartitsisarnerup inuussutissarsiuteqarnerullu inerisaaffiginissaannut pilersaarusiornissaq kommunip pilersaarutissaatut 2018-30-imut siunnersuummi immikkut ittumik isiginiarneqassaaq. Tamatuma ilutigisaanik attaveqaateqarnermut tunngasut inerisarneqarput, matumani attaveqaqatigiinneq mittarfiillu pillugit pilersaarutit pingasut piviusunngortinneqarnissaat pillugu aalajangiinissaq utaqqineqarluni.

Kommunip pilersaarutissaatut siunnersuut maannakkut sapaatit akunnerini arfineq-pingasuni tamanut tusarniutigineqarluni saqqummiunneqarpoq. Piffissami tassani innuttasut kikkulluunniit, suliffeqarfiit, paaqqinnittarfiit, peqatigiiffiit assigisaallu, oqaaseqaatinik allannguutissatullu siunnersuutinik nassiussisinnaapput. Tusarniannerup ingerlanneqarnerata kingorna, akerliliissutaasimasinnaasut allannguutissatullu siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit oqaluuserineqarsinnaapput, kingornatigullu siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqarsinnaavoq.