Velkommen

Kommunalbestyrelsen har vedtaget et forslag til den første kommuneplan for Kommune Qeqertalik. Kommuneplanen beskriver vores vision og målsætninger for udviklingen af kommunen de næste 12 år, frem til 2030.

Kommuneplanen er blevet digital og det øger tilgængeligheden for borgere, sagsbehandlere, myndigheder og politikere. Den digitale kommuneplan henvender sig til alle, der ønsker at vide mere om de regler, fremgangsmåder, bestemmelser og planer der gælder i kommunen, eller ønsker at vide hvad kommunen har af visioner i fremtiden.

Med Planstrategi 2017 blev det vedtaget, at der skal foretages en delvis revision af kommuneplanen, og at der i forslag til den nye Kommuneplan 2018–30 skal sættes særligt fokus på planlægningen for turisme og erhvervsudvikling. Sideløbende arbejdes der for udvikling af infrastrukturen, hvor der afventes beslutning om realisering af de tre programpakker om infrastruktur og lufthavne.

Forslaget til kommuneplanen sendes nu i offentlig høring i 8 uger. I den periode kan alle borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. fremsætte bemærkninger og ændringsforslag. Efter offentlighedsfasen kan kommunalbestyrelsen behandle eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtage forslaget endeligt.