Kulturarv og bevaring

Kulturarven har sine rødder i såvel kolonitiden som inuitkulturen og endda endnu længere tilbage. Kulturarven er under konstant påvirkning af menneskelige aktiviteter og naturens gang – ikke mindst klimaforandringerne med mærkbart højere temperaturer. Den fysiske planlægning er imidlertid et vigtigt værktøj til aktivt at værne om den kulturarv og de bevaringsværdier som findes rundt om ved bostederne og i det åbne land i Kommune Qeqertalik.

I forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplanen er kulturarv og bevaringsværdier systematisk gennemgået og indarbejdet, herunder fredninger, fredede og bevaringsværdige bygninger mv. Områdefredninger ses på det overordnede hovedstrukturkort, mens fredede og bevaringsværdige bygninger ses på hovedstrukturkortene for de enkelte byer og bygder.

Andre planmæssige bevaringsindsatser er knyttet til renovering og nybyggeri i kommunens byer og bygder. Indsatsen reguleres dels med generelle bestemmelser, og dels gennem overordnede eller detaljerede bestemmelser, som enten sikrer og viderefører, eller videreudvikler den bygningsmæssige kulturarv.

I forlængelse af en bevaringsmæssig indsats ligger også et klart turistmæssigt potentiale. Der kan gennemføres bevarende planlægning i bostederne, hvor der er behov for fokus på kulturarvsværdier – herunder eventuelle fredninger – samt udvikling af relaterede turistfaciliteter i form af vandreruter, anløbspladser, overnatningsmuligheder o.l.

Bopladser registreret af Grønlands Nationalmuseum og Arkiv kan ses på: www.natmus.gl