Læsevejledning

Kommuneplanen er inddelt i 4 afsnit, som menupunkterne øverst på siden viser:

Vision og hovedstruktur omfatter hele kommunen under ét. Her kan du også finde en redegørelse for forholdet til anden planlægning og en statusbeskrivelse, der beskriver udviklingen de seneste år.

By- og bygdeplaner indeholder en beskrivelse af kommunens 12 bosteder i forhold til befolkning og boliger, erhverv, infrastruktur og forsyning, offentlig og privat service samt kultur og fritid. Der beskrives mål for udviklingen af hvert bosted. By- og bygdeplanerne indeholder både generelle og detaljerede bestemmelser for bostedernes delområder, dvs. erhvervs- og boligområder, centerområder og områder til offentlige formål mm. Bestemmelserne kan vedrøre anvendelse, bebyggelsesforhold, veje og stier osv. Bevaringsværdige bygninger og bevaringsområder udpeges også.

Det åbne land omfatter områder uden for byer og bygder. Disse områder er inddelt i 5 forskellige typer og der fastsættes generelle bestemmelser for de enkelte områder.

Arealtildeling fastsætter regler for tildeling af arealer på baggrund af den overordnede planlægning.