IT, demokrati og dialog

Udviklingen inden for IT skaber nye muligheder for det gode liv i Kommune Qeqertalik. Verden er på én gang blevet mindre og mere åben. Nogle af de særlige udfordringer vi har i kommunen på grund af den geografiske størrelse kan løses ved brug af IT – løsninger som kan binde kommunens administration, bosteder og borgere tættere sammen. Også i en global sammenhæng giver dette nye muligheder for samarbejder, netværk, læring og videndeling til gavn for erhvervslivet.

Derfor er det vigtigt, at IT betragtes som et grundlæggende redskab i kommunens arbejde og borgernes hverdag. Åbenhed, dialog og brug af moderne teknologi skal sikre en levende kommune, hvor borgerne oplever at de er en del af demokratiet. IT-løsninger skal derfor sikres som et fundamentalt og let tilgængeligt redskab i den daglige dialog mellem borgere og kommune.

Kommunalbestyrelsen vil løbende arbejde for at sikre den bedst mulige dialog og et højt kommunikationsniveau, f.eks. via et netværk af lokale webansvarlige rundt om i bostederne, via kommunens hjemmeside, informationskampagner og via et målrettet samarbejde med lokale og nationale medier. Borgerinvolvering og borgerinddragelse skal helt naturligt bruges som et redskab til at styrke demokratiet og fællesskabsfølelsen – også selvom det sker digitalt.

Målsætninger

  • Kommunens IT-infrastruktur skal fortsat udbygges og forbedres til gavn for læring, servicering og dialog med kommunens borgere.
  • Den digitale sagsbehandling skal styrkes med fokus på hurtigere sagsbehandlingstider og mere ensartet sagsbehandling i alle kommunens byer og bygder.
  • Borgerinvolvering og -dialog skal i stigende grad ske digitalt – ikke mindst i de mest isolerede bosteder. Der lægges vægt på løbende at afprøve nye metoder.
  • IT skal bruges mere intensivt i undervisningen på kommunens folkeskoler og evt. også i institutionerne.
  • Alle dele af kommuneplanen skal være tilgængelige og godt formidlet digitalt via kommunens hjemmeside – evt. også ved brug af de sociale medier.
  • Det IT-teknologiske netværk er kraftigt forbedret med anlæg af søkabel til Kangaatsiaq og Aasiaat, samt forstærkelse af radiokæden til Qasigiannguit.