Bolig og bosætning

Husstande

Husstandsstørrelserne har generelt været faldende og især i bygderne hvor faldet fra 2007 til 2017 er gået fra 3,41 pr. husstand til 2,89 pr. husstand. Husstandsstørrelserne i både byer og bygder i Kommune Qeqertalik ligger tæt på landsgennemsnittet.

Bosætning

Kommune Qeqertalik har 4 byer og 8 bygder. Næsten 90% af befolkningen bor i byerne og langt de fleste af disse i Aasiaat, der rummer 48% af kommunens samlede befolkning.

Siden 2007 har alle områder på nær Aasiaat oplevet tilbagegang i befolkningstallet.

Tre af de fire distrikter har oplevet tilbagegang i indbyggertallet og kun Aasiaat har samlet set haft fremgang hvilket skyldes at distriktet har så stort et stort fødselsoverskud, at det overstiger den inden- og udenlandske nettofraflytning. De tre øvrige distrikter har også fødselsoverskud, men deres nettofraflytning (og særligt nettoudvandringen) er så stor at det samlede indbyggertal falder.