Tryghed og det gode liv

Tryghed er et vigtigt fundament for læring, udvikling og et godt liv. Tryghed er oftest forbundet med familie og venner, men omgivelserne og de fysiske rammer har også stor betydning. Derfor er det vigtigt at skabe trygge rammer af høj kvalitet i byens fællesrum, sammen med at det er vigtigt at vores bosteder er indrettet, så alle naturligt indgår i det daglige byliv og ingen går tabt eller isoleres fra fællesskabet.

Målsætninger

  • Kommune Qeqertalik vil sætte fokus på tryghed i den fysiske planlægning ved at indtænke gode trygge rammer for kommunens borgere, uanset hvor de bor.
  • Gode mødesteder ude og inde fremmer fællesskabet og giver tryghed. Det skal derfor sikres, at der i bostederne er kvalitetsfyldte torve, pladser, forsamlingshuse o.l. hvor borgerne kan mødes på tværs af generationerne.
  • Der skal gøres en særlig indsats for at sikre, at vores børn og de unge er trygge og glade – f.eks. ved etablering af gode og tidssvarende legepladser og forskellige former for aktivitetsområder til sport, motion og naturoplevelser.
  • Tryghed skal indgå som en naturlig parameter bl.a. i forhold til indretning af boligområder, fællesområder, stisystemer, skoleveje mv. af høj kvalitet.
  • Boligudbuddet skal indrettes, så det er muligt at bo i sit lokalområde hele livet – det skaber tryghed.