Planredegørelse

Kommuneplanen skal, jf. Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 (Planloven), indeholde en redegørelse for kommuneplanens forudsætninger og mål for kommunens udvikling. Kommuneplanens redegørelse har til formål at beskrive baggrunden og begrundelsen for kommunalbestyrelsens vedtagelse af kommuneplanen.

I redegørelsen sættes fokus på kommunens potentialer og udviklingsmuligheder og hvordan disse kan forventes at påvirke befolkningsudvikling, bosætningsmønster og erhvervsmæssige rammebetingelser, samt hvordan planlægningen kan understøtte en positiv udvikling.

Planredegørelsen er et vigtigt redskab til at skabe overblik for, hvad der har været udgangspunkt for den nye kommuneplan. Planredegørelsen er en beskrivelse af forholdet til anden planlægning – f.eks. landsplanlægningen, økonomisk planlægning, kommunens hidtidige planlægning osv.

Kommunens hidtidige planlægning omfatter Kommuneplan 2014-26 for Qaasuitsup Kommunia og Planstrategi 2017 der fastlægger værdier, visioner og strategiske indsatsområder for den kommunale planlægning. Den hidtidige planlægning omfatter også en lang række lokalplaner og kommuneplantillæg som fremgår af oversigten, der kan ses i listen til venstre.

Opsummering af ændringer til den gældende kommuneplan, samt ændringer til delområder, findes her:

Ændringer_i_kommuneplanen (Hvidbogen) (298.1 KB)