Vision

Med virkning fra 1. januar 2018 deles Kommune Qeqertalik i to, som både Naalakkersuisut og kommunen selv har anbefalet, til Kommune Qeqertalik med byerne Aasiaat, Kangaatsiaq, Qasigiannguit og Qeqertarsuaq og til Avannaata Kommunia med byerne Ilulissat, Qaanaaq, Upernavik og Uummannaq.

Kommunal bestyrelsen for Qaasuitsup Kommunia har vedtaget Planstrategi 2017, der udstikker retningen for revision af kommuneplanen. Af Inatsisartutlov nr. 30 af 28. november 2016 om ændring af strukturreform af den kommunale sektor fremgår, at det er de to overgangsudvalg, der skal godkende hver deres forslag til kommuneplan.

Vækst gennem mangfoldighed

Som en del af den indledende planproces er der udarbejdet en planstrategi – Planstrategi 2017 - der beskriver såvel den overordnede kurs for kommunens fremtidige udvikling, som helt konkrete og handlingsorienterede indsatser.

Visionen i Strategi 2017 lyder:
I Kommune Qeqertalik er der plads til mange forskellige mennesker, oplevelser og udvikling. I respekt for vores livsgrundlag – den storslåede natur, de naturlige ressourcer og den unikke kultur – skaber vi plads til nyt liv, nye fællesskaber, en bæredygtig moderne udvikling og hinanden.

I kommunen er der god plads til alt dette og dermed plads til det gode liv. Kommune Qeqertalik er således en rummelig kommune – både på et fysisk men også et menneskeligt plan. Visionen er den røde tråd i udviklingen af vores kommune og dét som andre kommunale politikker og indsatser skal sigte mod, herunder kommuneplanen. Visionen handler grundlæggende om, hvad Kommune Qeqertalik skal leve af og prioritere i fremtiden og hvordan man kan bedst muligt kan forene kommunens kræfter – også i den fysiske planlægning.

Med Koalitionsaftalen "Prioriterede mål og visioner", er der lagt op til at der skal være fokus på at styrke lokale udviklingsmuligheder.

4 kerneværdier …

Visionen bygger på fire værdier, der kendetegner det særlige ved Kommune Qeqertalik:

 • Fællesskab
 • Læring
 • Mangfoldighed
 • Gæstfrihed

Fællesskab er en del af vores kulturelle identitet. Det er igennem fællesskab, at vi får tryghed og motiveres til at tage ansvar.

Det er fællesskab, når

 • alle tager aktivt del i samfundet
 • vi er engagerede og tager ansvar
 • vi løfter i flok

Der skal være fokus på læring, for at kunne drage nytte af de mange muligheder fremtiden vil bringe. Uddannelse og viden er en vigtig nøgle til en langtidssikret udvikling af kommunen.

Læring er, når

 • vi er åbne, nysgerrige og har lyst til at lære nyt
 • vi gør brug af menneskers viden
 • vi sikrer, at viden om vores kultur overleveres fra generation til generation

Nordvestgrønlands styrke ligger i mangfoldigheden - vores enestående natur, årstidernes skiften, de naturlige ressourcer, oplevelsesmulighederne, de levende kultursamfund. Den skal vi bevare og fastholde i fremtiden.

Mangfoldighed er, når

 • der er plads til forskellighed
 • livet kan have mange udtryk
 • vi værner om forskellighederne og særprægene rundt om i vores kommune

Ved at fokusere på gæstfrihed kan vi bygge videre på den traditionelle nordvestgrønlandske venlighed, varme og åbenhed.

Det er gæstfrihed, når

 • alle føler sig velkomne
 • nyankomne ses som en ressource
 • Kommune Qeqertalik er en attraktiv kommune at bosætte sig i

Kerneværdierne er vores styrke og med dem skal vi både sikre og udvikle fremtidens kommune. Til dette er kommuneplanen og arealadministrationen helt centrale værktøjer.