Overordnet hovedstruktur

Kommune Qeqertalik, der ligger nord for polarcirklen, dækker med et areal på ca. 57.500 kvadratkilometer en mindre del af den nordvestlige del af Grønland. Kommunen er en af landets arealmæssigt mindste og har en kyststrækning på ca. 7.850 km, hvor kommunens byer og bygder ligger.

Selvom hovedparten af kommunen er dækket af indlandsis er der stor variation i klima samt dyre- og planteliv fra nord til syd, ligesom der også er stor forskel på længden af mørketiden og perioden med midnatssol. Det arktiske klima betyder, at havet de fleste år er tilfrosset fra december til april/maj. Derfor er skibsfart i store dele af kommunen ikke mulig i denne periode, hvorfor fragt af gods og passagerer i stedet må ske med fly. Udover de naturgivne forskelle er også stor variation i kultur og dialekt.

Hovedstrukturen tager udgangspunkt i planstrategien og Kommunalbestyrelsens visioner for udvikling af kommunen og indeholder en beskrivelse af de overordnede karakteristika og strukturer i Kommune Qeqertalik set under ét, herunder bymønster, erhvervs- og infrastrukturen, hovedfunktioner inden for uddannelse og serviceforsyning mv. Hovedstrukturen skal både give et billede af, hvordan situationen er i dag og hvordan den tænkes udviklet i fremtiden.

De fysiske stukturer planlægges i tæt sammenhæng med tendenser i befolkningsudviklingen samt inden for bosætning og arbejdsmarked, så der sikres de bedst mulige betingelser for en både hensigtsmæssig og bæredygtig udvikling – bl.a. set ift. klimaforandringerne.