Statusbeskrivelse

I statusbeskrivelsen redegøres for de overordnede centrale oplysninger om de faktiske forhold samt udviklingstendenser i Kommune Qeqertalik, herunder befolknings- og boligmæssige forhold, flyttemønstre, erhvervs- og uddannelsesforhold samt sociale og indkomstmæssige forhold.