Iginniarfik

Iginniarfik ligger ca. 40 km syd for Kangaatsiaq og ca. 15 kilometer øst for Ikerasaarsuk, på sydsiden af halvøen Alanngorsua. Bygden blev anlagt som udsted i ca. 1850 og er kendetegnet ved et forholdsvist mildt klima.

Bygden ligger ved en lille vig og har vand til to sider. Den ældste del af bygden ligger i en lavning i landskabet, med et stejlt fjeldparti på nordsiden.

Bestemmelser og delområder

De generelle bestemmelser gælder for alle kommunens delområder i by, bygd og det åbne land. Bestemmelserne er generelle og tager ikke hensyn til de lokale forhold i delområderne.

Kommuneplanens generelle bestemmelser

De overordnede bestemmelser for det enkelte delområde er grundlaget for kommunens udstedelse af arealtildelinger og byggetilladelser.

Iginniarfiks serviceniveau og boligudbud søges tilpasset bygdens udvikling. Erhvervsudviklingen skal især støttes gennem tilstrækkelige områder til fiskerne og produktionsanlæg. Stadig bør adgangs- og stiforhold forbedres, ligesom affaldshåndteringen skal ordnes.

Pr. 1.1.2017 boede der 73 personer i Iginniarfik. Bygden oplevede en kraftig vækst i 1990’erne, men siden 2005 har befolkningstallet været stærkt faldende (27 %).

Da befolkningstallet ikke forventes at stige markant, vil der i planperioden primært være behov for erstatningsbyggeri i forbindelse med sanering.

Der er 20 husstande i Iginniarfik, og bebyggelserne består primært af fritliggende enfamiliehuse. Der er ingen ældreboliger i bygden.

Bygdens to boligområder er stort set ubebyggede og kan reduceres i fremtidig planlægning. Restrummeligheden på ca. 20 boliger, vurderes at kunne dække behovet i planperioden.

Indbyggerne ernærer sig hovedsageligt af fangst og fiskeri, og bygden har ingen fiskefabrik/produktionsanlæg. Der er arbejdspladser i tilknytning til offentlige aktiviteter, skole og service.

Ledighedsprocenten i de fire bygder, der hører til Kangaatsiaq under ét (18,2 %), er lidt større end Kangaatsiaq (17,1 %), og næsten dobbelt så stort som de andre distrikter i kommunen (8,2-10,9 %). Den er dermed også langt højere end både kommunegennemsnittet (10,7 %) og landsgennemsnittet (9,1 %). Der findes ikke tal, der belyser arbejdsstyrkens fordeling på brancher.

Havnen består af et moleanlæg.

Der er ingen restrummelighed til erhverv i kommuneplanen.

Der er et helistop i bygden, som Air Greenland beflyver om vinteren og i foråret. Fra maj til oktober er der passager- og fragtsejlads med skib til og fra Aasiaat og Kangaatsiaq. Moleanlæg anvendes til gods og passagerer. Naalakkersuisut har udpeget havnemyndighedsområde ud for molen. Bygden har et meget begrænset net af ubefæstede vejforbindelser.

Vandforsyning sker ved is- og vandafhentningsordning fra en sø syd for bygden. Der er desuden et elværk i bygden, for hvilket der er planer om en udbygning af el-ledningsnettet. Der er ingen kloakering. Dag- og natrenovation deponeres på dumpen, sammen med kemisk affald og metal.

Telekommunikation varetages af TELE Greenland.

Bygdens servicefunktioner omfatter bl.a. en lille butik og et bygdekontor (B-710). I samme bygning som skolen er der indrettet sygeplejestation og skolekapel. Børnepasning foregår via dagplejeordninger.

Skolen – Atuarfik Iginniarfik – har ca. 20 elever fra 1. til 9. klasse.

Den gamle skole (B-53) anvendes som bygdens forsamlingshus. Herudover er der fodboldbane på et fladt og lavere liggende areal syd for bygden, tæt på helistoppet. Der er ingen udpegede bevaringsværdier eller fredninger i Iginniarfik.

loading image
Henter kort...