Containere

§ 19 Containere

19.1 Arealtildelinger til containere gives med permanent status, hvis de over-holder bestemmelserne i § 19.2-19.12.

Der er tale om minimumskrav, og der kan altid søges arealtildeling til camouflering af en container med større krav end nærværende minimumskrav.

Delområderne i byerne

19.2 A-områder til boliger:

Containere, som anvendes i boligområder skal males eller beklædes, så de fremtræder som en bygning.

19.3 B-områder til Havne- og erhvervsformål:

Containere, som anvendes som skure eller mindre lagerbygninger i havne- og erhvervsområder, skal enten males eller beklædes, så de falder ind i virksomhedens visuelle samlede udtryk. Evt. oplag ovenpå containere skal placeres ryddeligt og fastgjort så forsvarligt, at det ikke medfører fare for færdsel i området.

19.4 C-områder til fælles formål:

Containere, som anvendes i centerområder skal males eller beklædes, så de fremtræder som en bygning.

19.5 D-områder til fritidsanlæg og friholdte områder:

Containere, som undtagelsesvist opstilles i friholdte områder, skal enten males med en afdæmpet farve, så de syner mindst muligt i landskabet eller camoufleres med beklædning, så de fremtræder som skure.

19.6 E Særlige teknisk anvendelse:

Containere, som anvendes som skure eller mindre lagerbygninger i havne- og erhvervsområder, skal enten males eller beklædes, så de falder ind i virksomhedens visuelle samlede udtryk. Evt. oplag ovenpå containere skal placeres ryddeligt og fastgjort så forsvarligt, at det ikke medfører fare for færdsel i området.

Delområderne i bygderne

19.7 Der gælder de samme bestemmelser for alle delområdekategorier i bygderne.

Containere, som anvendes som skure eller mindre lagerbygninger i bygderne, skal enten males eller beklædes, så de falder ind i bygdens visuelle samlede udtryk. Evt. oplag ovenpå containere skal placeres ryddeligt og fastgjort så forsvarligt, at det ikke medfører fare for færdsel i området.

Delområderne i det åbne land

19.8 K-Områder til fritidshytter og sommerhuse m.v.:

Containere, kan kun undtagelsesvist opstilles i hytteområder, og skal enten males med en afdæmpet farve, så de syner mindst muligt i landskabet eller camoufleres med beklædning, så de fremtræder som skure.

19.9 L-områder af særlig rekreativ karakter:

Containere, kan kun undtagelsesvist opstilles områder med særlig rekreativ karakter, og skal enten males med en afdæmpet farve, så de syner mindst muligt i landskabet eller camoufleres med beklædning, så de fremtræder som skure.

19.10 M-områder udlagt til fåreholdersteder, landbrug, havbrug, skovbrug, hundeøer m.v.:

Containere, som anvendes som skure eller mindre lagerbygninger i disse områder, skal enten males eller beklædes, så de falder ind i virksomhedens visuelle samlede udtryk.

19.11 N-områder til teknik og infrastruktur m.v.:
Containere, som anvendes som skure eller mindre lagerbygninger i disse områder, skal enten males eller beklædes, så de falder ind i virksomhedens visuelle samlede udtryk. Evt. oplag ovenpå containere skal placeres ryddeligt og fastgjort så forsvarligt, at det ikke medfører fare for færdsel i området.

19.12 O-områder, der friholdes
Der må ikke opstilles containere i friholdte områder i det åbne land.

19.13 Hundeholdspladser
Små containere, der anvendes som skure ved hundeholdspladserne, skal males, med en afdæmpet farve, så de syner mindst muligt i landskabet eller camoufleres med beklædning, så de fremtræder som skure.

19.14 Bygningsreglementet
Containere, der benyttes som bygninger eller bygningsdele, skal overholde kravene i Grønlands Bygningsreglement.