Nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermi soqu-tisarisat

§ 22 Nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermi soqu-tisarisat

22.1 Nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermut pingaarutilinnik illuliornernut sanaartornernullu nunaminertanik atugassiinerni taamaattoq Kommunalbestyrelse Naalakkersuisunit akuersissummik pissarsiniaqqaassaaq.