Angallannermi periarfissat

Pitsaasumik ingerlalluartumillu angallannermi periarfissaqarneq, inueqatigiit ineriartornissaanni, tunngaviuvoq. Innuttaasut nikerarsinnaanerannut aamma ulluinnaannut pingaaruteqarpoq soorlu aamma suliffeqarfiit unammillersinnaanerannut aalajangiisuusumik uuttuutaanerannut pingaaruteqarpoq, kiisalu kommunimi takornariaqarnerup suli ineriartoqqinnissaa eqqarsaatigalugu taamaattoq.

Angallannermi periarfissat Kommune Qeqertalik immikkorluinnaq pingaaruteqarput, isorartussuseq, silallu pissusai ilungersunartut, pissutigalugit. Mittarfiit aamma umiarsualiviit nutaaliaasut pilersorneqarnermut kiisalu assartuinermut, aamma takornarisssanik aamerlasoorpassuarnik ukiut tamaasa uagutsinnut ikeraartartunut kiisalu takornariqarnerup nagittumik ineriatorteqqinnissaanut atatillugu aalajangiisuusumik pingaaruteqarput. Angallannermi periarfissat ilagaattaaq aqqusernit nalinginnaasut aqqusineeqqallu, kiisalu amerlasuunik ataatsikkut angallassineq – tassalu ulluinnarni pitsaasumik tikinneqarsinnaanermik qulakkerinneq, taamaattumillu annertuumik pingaartinneqartoq.

Attaveqaatitigut ingerlaavartumik aningaasalersuinissap pisariaqartilluinnarneqarnera Kommunalbestyrelsimit annertuumik eqqumaffigineqarpoq kisiannili aamma naalakkersuisut nunatsinni attaveqaatitigut aningaasalersuineranut ataqatigiissaarinikkut pisariaqartitsinermit aamma ataatsimut isiginninnermit aallaaveqassalluni. Ineriartorneq taamaalilluni pingaarnertut inuussutissarsiutitigut ineriartortitsinermut qanimut suleqatigiinnikkut pissaaq kiisalu najugaqarfinni pilersaarusiorneq ilanngullugu. Piifissaq pilersaarusiorfiusoq qaangiuttumi attaveqaatitigut aningaasalersuinissamut ataqatigiissaarinissaq qulakkeerniarlugu illoqarfinni aamma nunaqarfinni tamani angallannermut aamma aqqusineqarnermut pilersaarutit suliarineqarsimapput. Suliassaqarfinnut pilersaarutit uunga kommunimut pilersaarummut ilanngussuunneqarput kiisalu nunaminertalerinermut ataqatigiissarneqarlutik.

Teknikkikkut pilersuineq, kallerup inneranut, imermut, kiassarnermut, imermut igitassamut, eqqagassanullu kiisalu kommunip angallannermi periarfissaqartitsineranut tunngasoq, pingaarutilerujussuuvoq. Ukiuni aggersuni imminut akilersinnaasumik avatangiisimillu mianerinnittumik periaatsit sammineqartussaapput, matumani eqqaanermut periaatsit nutaaliorfiusut, ullumikkut atugaasunut sumiffiit ilaanni toqqaannartumik inuuttaasut peqqissusaannik ulorianartorsiortitsisunut, taartaasussat. Aammattaaq kissaatigineqarpoq ataavartumik nukissiuuteqarneq siuarsarneqassasoq.

Anguniakkat

  • Angallannermi periarfissanik ineriartortitsineq pissaaq, isumatusaartumik ilivitsuussutsimik paasinninnermik tunngaveqartumik, aningaasat annertunerpaamik pissarsissutigiumallugit.
  • Angallanneq pillugu Ataatsimiititaliarsuuarmi inassuteqaatit aallaavigalugit attaveqaatinut nutaanut annertunerusumik aningaasalersuisoqassaaq, matumani Aasianni umiarsualiveqarnikkut atortulersuutinik pitsanngorssaanerit ilanngullugit.
  • Kalaallit Nunaanni nunap immikkoortuini arfineq marluusuni mittarfiliortoqarnissaa ukioq 2019 aningaasaqarnermi inatsimmi aalajangiunneqarpoq. Taakkuninnga pingasut Qeqertaliup Kommuniani illoqarfinni Kangaatsiami, Qasigiannguani aamma Qeqertarsuarmi inissisimassapput.
  • Illoqarfiit nunaqarfiillu akornanni angallannermi periarfissat inerisarneqarnerisa innuttaasut suliffeqarfiillu angalasinnaanerat, aamma isumannaatsuuneq toqqissisimanerlu siuarsassavai.
  • Imaatigut angallannermi pissutsit pitsangorsaavigineqarnissaat tassaavoq suliniuteqarfissaq pingaarutilik, sumiiffiit toqqarneqarsimasut, nutaamik umiarsualiveqarfinngorsinnaanerannut tunngatillugu, peqqissaarnerusumik, itissutsinik uuttortaasoqarneranik nunallu assinginik titakkanik toqqamaveqarluni, misissorneqartariaqartoq.
  • Angallannermi isumannaallisaaneq angallattunut mianernarnerusunut pitsanngorsarneqassaaq – ilaatigut atuarfiit aqquserngisa aqqusineeqqallu suliniuteqarfiginerisigut.
  • Kommunalbestyrelsip neriuutigaa angallannermi periarfissanut namminersortut aningaasaliisinnaalernissaat ammaanneqassasoq, soorlu umiarsualivinnut mittarfinnullu tunngatillugu. Tamanna pisinnaavoq ilaatigut nammineerluni sanaartornissamut isumaqatigiissusiornikkut.
  • Pilersaarusiornernikkut nunaminertanik immikkoortitsineq qulakkeerneqassaaq, teknikkikkut pilersuinermi periaatsit imminnut akilersinnaasut nutaat ineriartortinneqarneranni atugassanik, assersuutigalugu eqqakkat suliarineqartarnerannut ataavartumillu nukissiuuteqarnermut tunngatillugu.
  • Siunissami eqqakkanik suliarinneriaaseq atoqqiinermut/atueqqinnermut aamma sumiiffinni immikkoortiterinermut sammitinneqassaaq, aammattaq nunaminertanik eqqakkanik immikkoortiteriviliorfissamik atugassiisoqassaaq.
  • Aaqqiissutinut attanneqarsinnaasunut ilisimasat nutaat kiisalu ilisimatusarneq aallaaviuput. Illoqarfimmi sunniisumik silaannaap allanngoriartorneranik pissuteeqartumik ajornartorsiutit aaqqinniarnissaannut ineriartortitsinermi suliniutinik kommuni pimoorussisumik suliniarpoq. Matumani unammilligassat nutaat arlaqartut soorlu nunap qeriuaannartup aalerinarstoriortitsisoq tamannalu attaveqaateqarniarnikkut ajornartorsiutinik pilersitsisartoq.