1100-B02 Umiarsualivik - Quilik

1100-B02 (gl)

static-map
Henter...
static-map
 • Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik

  Qasigiannguit

 • Siunertaq

  Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu

 • Atorneqarnissaa immikkut ittumik

  Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut

 • Atorneqarnissaa

  Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq.
  Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffisuarnut, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq kiisalu ingerlatanut umiarsualivinnut attumassuteqartunut, talittarfinnut sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut. Imartaa kisarsimaarfittut pittuttortarfittullu atorneqarsinnaavoq. Nunaminertaq aammattaaq ivitsittut atorneqarsinnaavoq (ilisaqutinuunngitsoq, eqqakkannuunngitsoq imaluunnit assungusunut). Nunaminertamut pilersaaruteqarfiup nunataani, nunaminertap pilersorneqarneranut atatillugu, teknikkikkut atortulersuisoqarsinnaavoq. Sanaartukkat inissinneqassapput ilusilersorneqarlutillu illut nunaminertallu sanaartorfiunngitsut mianeralugit

 • Pissutsit atuuttut

  Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa

 • Sanaartorfik

  Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiorfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni

 • Inissaq sinneruttoq

  Nunaminertami inissaq sinneruttoq 10.000 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.

 • Angallanneq pilersuinerlu

  Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Margrethevej

 • Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu

  Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

 • Immikkut aalajangersaaffigisat

  Nunaminertaq pumpeqarfiup maqitsisarfiullu isumannaallisaanermut killingisa iluaniippoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigeqqusaanngilaq, allatulluunniit killigititaq pillugu aaliangersakkanut akerliusunut atorneqassanani