1000-A01 Juuliaannap Aqquserna

1000-A01 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Aasiaat

 • Formål

  Boligområder

 • Anvendelse specifik

  Etageboligbebyggelse

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af etageboligbebyggelse samt mindre institutioner

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 3 ha

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse kan opføres i op til 3 etager

 • Restrummelighed

  Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed

 • Trafikbetjening og forsyning

  Området vejbetjenes fra Niels Egedesvej, Peter Olsensvej og Juuliaannap Aqquserna

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 56,0 meter.

 • Særlige bestemmelser

  Ingen særlige bestemmelser