1000-A12 Sannerut

1000-A12 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Aasiaat

 • Formål

  Boligområder

 • Anvendelse specifik

  Åben-lav boligbebyggelse

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse samt hotelvirksomhed

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 3 ha

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager

 • Restrummelighed

  Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed

 • Trafikbetjening og forsyning

  Området vejbetjenes fra Qaqqannguamut og Sannerut

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  B-36, B-399, B414 og B474 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse

 • Klausulerede zoner

  Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 56,0 meter.

 • Særlige bestemmelser

  Ingen særlige bestemmelser