0900-D01 Rekreativt område

0900-D01 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Kangaatsiaq

 • Formål

  Friholdte områder og fritidsanlæg

 • Anvendelse specifik

  Friholdt område

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af ubebygget naturområde

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 183 ha

 • Bebyggelse

  Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse

 • Restrummelighed

  Ingen særlige bestemmelser

 • Trafikbetjening og forsyning

  Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen. Området er beliggende under den hindringsfrie flade for helistoppet (overflyvningsområde og overgangsflade), hvor den maksimale kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra start- og landingsområdet.

 • Særlige bestemmelser

  Området må ikke anvendes til oplag og henkastning af affald