1100-A02 Inussunnguaaraq

1100-A02 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Qasigiannguit

 • Formål

  Boligområder

 • Anvendelse specifik

  Tæt-lav boligbebyggelse

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse o.l.

 • Eksisterende forhold

  Området omfatter et areal på cirka 1 ha

 • Bebyggelse

  Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager

 • Restrummelighed

  Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed

 • Trafikbetjening og forsyning

  Området vejbetjenes fra S. M. Saxtorphsvej

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område)

 • Klausulerede zoner

  Ingen særlige bestemmelser

 • Særlige bestemmelser

  Ingen særlige bestemmelser