0003-O03 Vildmark

0003-O03 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
  • Lokation - by/bygd

    Nunaannaq (Det aabne land)

  • Formål

    Friholdte områder

  • Anvendelse specifik

    Vildmark

  • Anvendelse

    Området er udlagt til uberørte naturområder med minimum fem kilometer fra et indgreb

  • Eksisterende forhold

    Området henligger hovedsageligt i naturtilstand Området har et samlet areal på ca. 193100 km²

  • Bebyggelse

    Området skal friholdes for bebyggelse og anlæg. Der kan dog i begrænset omfang etableres enkelte fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet af disse ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse.

  • Restrummelighed

    Ingen særlige bestemmelser

  • Trafikbetjening og forsyning

    Der kan ikke etableres trafik-og forsyningsanlæg. Der kan afmærkes vandreruter gennem områderne.

  • Fredede og bevaringsværdige træk

    Ingen særlige bestemmelser

  • Klausulerede zoner

    Ingen særlige bestemmelser

  • Særlige bestemmelser

    Ingen særlige bestemmelser